در راستای خیزش سراسری ایرانیان . بخش آموزش سیاسی حزب لرستانات

شیوه های مبارزه مدنی با استفاده از تجارب کشورهای دیگر میتواند برای ما مفید باشد تا بتوانیم به عنوان راهنما از انها استفاده کنیم و خواستار حق و حقوق و مطالبات سیاسی-اجتماعی خود باشیم .لازمه

گونه های مختلف مبارزه مدنی .
مبارزه مدنی و شیوه های عدم خشونت در تطاهرات دارای قدرت زیادی میباشند که اگر به موقع و در مکان و زمان مناسبی استفاده شوند میتوانند باعث تغییرات بنیادی در جامعه گردند .از مبارزات صلح آمیز همیشه در مقابله با تبعیض و عدم تساوی حقوقی در کشورهای مختلف استفاده شده است و اغلب به تحولات بنیادی منجر شده است .
شیوه های مبارزه مدنی با استفاده از تجارب کشورهای دیگر میتواند برای ما مفید باشد تا بتوانیم به عنوان راهنما از انها استفاده کنیم و خواستار حق و حقوق و مطالبات سیاسی-اجتماعی خود باشیم .لازمه مبارزه صلح آمیز خلاقیت و شجاعت میباشد و توسل به شیوه های موثر بری ابراز خواسته های مدنی .به عنوان مثال به چند نمونه میپردازیم .
۱-بست نشستن در کف خیابان بصورت دسته جمعی و خانوادگی و در خواست مشخص از دولت .
۲-راه پیمایی طولانی و بین شهری و اعتراض به قانونی که حقوق شهروندی انسانهارا نادیده گرفته است .
۳-اعتراض به قوانینی که باعث ضرر و زیان به حقوق کودکان و یامحیط زیست و یا سالمندان میگردد .با شرکت خود انها .
۴-تحریم یک فراورده و عدم خرید آن توسط عموم مردم جامعه . که باعث یک ضربه سخت به فروشندگان کالاهایی میگردد که از جامعه ما به عنوان یک بازار سود آور استفاده ابزاری میکنند .
۵-مقاومت در برابر دسورات و فرمانهای غیر اصولی و غیر منطقی که در تضاد با شان انسانی و کرامت ما میباشند .
۶-اعتلای روحیه تسلیم ناپذیری در رفتار روزانه در اجتماع که باعث میشود تا نیروهای سرکوب فرسوده و خسته شوند .
۷-استفاده از هنرهای مختلف شعر .نقاشی . موسیقی .سرود و ترانه های اعتراضی و نوآوری های شخصی برای بیان خواسته ها
۸-ایجاد تجمعات کوچک در همسایگی و بحث و تبادل اطلاعات و سخن رانی .
۹-جمع آوری امضا در مورد خواسته مشخص محلی و منطقه ای و تحویل آن به اداره مربوطه و پیگیری آن تا مرحله اجرا .
۱۰نوشتار و شعار های کوتاه و مفید روی تپه ها و کوه ها و دیوارها .
۱۱-بازدید از خانواده های زندانیان و جان باختگان و ارتباط دایم با آنها و شرکت در مراسم سوگواری .
۱۲- کسب اطلاع از نام و و هویت سرکوبگران و بیوگرافی انها وخانواده آنها و انتشار ان .
۱۳- ایجاد جلسات خانگی برای شناخت و ارزیابی و گسترش مبارزه و تشکیل هسته های ۳ تا ۵ نفره .
۱۴-عدم شرکت در مراسم دولتی و تحریم رادیو و تلویزیون دولتی .
۱۵- ایجاد اختلال کوتاه مدت در ترافیک و پخش اخبار مبارزاتی .
۱۶- شناسایی پایگاه های نطامی و زندانهای مخفی پایگاه های بسیج و مساجد و منازل امام جمعه و امام مسجد .
۱۷- شناسایی مبادی ورودی و خروجی های شهر و روستا و تحرکات سرکوبگران و نحوه تدارکات خوار و بار آنها .
۱۸-دادن هویت کاذب به جای هویت اصلی و آمادگی برای گریز و تغییر مکان برای مدتی محدود .
۱۹- افشای نام و نشانی ماموران مخفی که با نامئ مستعار فعالیت میکنند.
۲۰- ایجاد ارتباط با آزادیخواهان مناطق دیگر و هماهنگی و استفاده از مدیای مجازی برای تجمع های بزرگتر.
فرامرز بختیاری
ژانویه ۲۰۱۸
.

منبع: 
سایت ایران فدرال
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: