حمله نیروهای سرکوبگر رژیم به دراویش گنابادی

در خیابان گلستان پاسداران
هم اکنون نیروهای امنیتی و یگانهای ویژه به دراویش گنابادی درگلستان هفتم پاسداران حمله کردند/ دراویش موتورهای یگان ویژه را نابود کردند.
۱۵ بهمن ۱۳۹۶

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: