حملات اسراییل در سینا نشانه گسترش روابطش با اعراب است