رویترز: نیروهای داعش در مرز عراق با ایران مستقر شده‌اند