برخورد نیروی انتظامی با یک شهروند مازندرانی

این موتور تنها وسیله نان درآوردن او بود که می خواستند ببرند...!

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر آتوسا نجف لوی

عنوان مقاله: 
تنها وسیله نان درآوردن مرا نبرید
نظر : 
جناب توکلی گرامی
ملت بعد از براندازی نظام جمهوری اسلامی به معنای واقعی آزادی خواهد رسید و زنان و دختران ایرانی برای براندازی پوشش اسلامی که ارمغان این رژیم ننگین بود، آزادانه تصمیم خواهند گرفت.
سنگ دل تر از این موجودات در عالم مگر هست؟ اینها ۶ سال در سوریه جنگیدند و سرمایه ملت را به سوریه منتقل کردند و خامنه ای مدعی بود که برای امنیت ملت می جنگیم! این است امنیت ملت بیگناه ما!
عدم انتشار شده: 
false
تصویر کیانوش توکلی

نظر : 
رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی ایران، در این چهل سال به همه آحاد ملت و مردم ظلم کرده است کمتر خانواده و فامیلی در ایران یافت می شود که از این نظام لعنتی ضربه نخورده باشد .این جوان مازندرانی که تنها سرمایه زندگی اش ،همین موتور است، با چنگ و دندان از آن دفاع می کند. موضوع حجاب که احتمالا زمانی که در ایران بودید، این ظلم را بخوبی حس کرده اید که اجباری بودن آن ، یک توهین آشکار به زن و مرد ایرانی است.به قول خانمی که می گفت:" این نظام به ما ،زنان چه داده است که از صبح تا شب به ما امر و نهی می کند، خواست مبارزه مستمر در این چهل علیه حجاب اجباری حقانیت دارد و این خواسته را که بر طبق نظر سنجی دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران نزدیک به خواست 80 در صد زنان ایران است، بسیار مهم است و زنان در این چهل سال ، هر گز از آن چشم نپوشیده آند و بعنوان یک خواست استراتژیک برای زنان است
عدم انتشار شده: 
false