فراخوان شرکت ملی نفت

دعوت به اعتصاب سراسری

متن فراخوان:
کارگران شرکت نفت و رانندگان نفت کش از تاریخ۹۶/۱۱/۲۱ الی ۹۶/۱۱/۲۳ در سراسر استان های کشور به جز مناطق زلزله زده کشور با موضوع برند، حقوق و مزایا و مطالبات از پائین بودن کرایه تا عوارض اتوبان و ناکارآمدی این سیستم برقرار خواهد بود تا کمکی باشد به مردم ایران و همبستگی با مردم ایران و البته مبارزه با پولشویی و اختلاس.
قابل ذکر است که رانندگان نفتکش بدانند در این سه روز امکان نبود سوخت در جایگاه های کشور می باشد که باید توجه داشته باشند تا در داخل جاده ها و راه های کشور نمانند.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: