می‌خواهند "سفره ولایت فقیه" را جمع كنند

احمد خاتمی امام جمعه تهران هم گفته است كه در روز وحدت ملت نباید چنین سخنانی گفته می‌شد که دشمن از آن بهره‌برداری کند. او با تأکید بر اینکه اصل ٥٩ قانون اساسی و همه‌پرسی برای جایی است که راهکار قانونی وجود نداشته باشد و زمانی که راهکار قانونی است همه باید ملزم به آن باشند، گفته است: «امیدوارم رئیس‌جمهور سخنان خود را اصلاح و دشمنان را مأیوس کند، چراکه روشن است این سخنان در مسیر وحدت نیست».

واكنش‌ها به پیشنهاد همه‌پرسی
سخنگوی شورای نگهبان: اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است. شاید آقای رئیس‌جمهور با اصل دیگری آن را اشتباه کرده‌اند!».
احمد خاتمی: می‌خواهند سفره ولایت فقیه را جمع كنند

كدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واكنش به پیشنهاد رفراندوم از سوی حسن روحانی گفته است: «رئیس‌جمهور محترم چنین پیشنهادی را مطرح فرمودند که به نظر می‌رسد کارشناسی نشده باشد چون که کاربرد اصل ۵۹ برای همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم است و نیاز به بحث بیشتر ندارد. اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است. شاید آقای رئیس‌جمهور با اصل دیگری آن را اشتباه کرده‌اند!». واكنش كدخدایی برخلاف انتظار، بیش از ‌آنكه حقوقی و وابسته به جایگاه او باشد، سیاسی است. تا جایی كه با كنایه به سخن حسن روحانی درباره «بازگرداندن آنهایی كه از قطار انقلاب پیاده شدند» گفته است «آنهایی که پیاده شدند، به دلیل آن بود که قانون اساسی را تفسیر به رأی كرده و اعلام می‌کردند برخی از اصول آن را قبول ندارند. شورای نگهبان این نظر شما را که نظر صحیحی نیز می‌باشد اجرا کرده است و جنابعالی{روحانی} هم تأیید می‌فرمایید آنان که به قانون اساسی اعتقاد و التزام ندارند، انقلابی نیستند و نمی‌توانند در پست‌های سیاسی قرار گیرند». سخنگوی شورای نگهبان رئیس‌جمهوری را متهم كرده كه یكی به نعل می‌زند و یكی به میخ و با اشاره به جمله‌ای منسوب به انیشتین گفته است: «آنان که گاهی به نعل می‌زنند و گاهی هم به میخ، عاقبت چکش واقعیت روی انگشتان آنها می‌خورد. امید آنکه در اجرای قوانین و مخصوصا قانون اساسی از این افراد نباشیم». كدخدایی گفته كه فتح باب درباره موضوع رفراندوم، نکته مهمی بود که بازخوانی و تأکید مؤکدش از سوی رئیس‌جمهوری قابل توجه است!
احمد خاتمی امام جمعه تهران هم گفته است كه در روز وحدت ملت نباید چنین سخنانی گفته می‌شد که دشمن از آن بهره‌برداری کند. او با تأکید بر اینکه اصل ٥٩ قانون اساسی و همه‌پرسی برای جایی است که راهکار قانونی وجود نداشته باشد و زمانی که راهکار قانونی است همه باید ملزم به آن باشند، گفته است: «امیدوارم رئیس‌جمهور سخنان خود را اصلاح و دشمنان را مأیوس کند، چراکه روشن است این سخنان در مسیر وحدت نیست». عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزوده: «بنده به شبکه‌ دولتی ضداسلامی، ضدایرانی و به ضدانقلاب فراری که دلخوش به برخی اظهارنظرها شده‌اند، می‌گویم که آنها هرگز به آرزوی خود برای رفراندوم و همه‌پرسی عمومی نخواهند رسید». او با بیان اینکه این جریان می‌خواهد سفره اسلام و ولایت ‌فقیه را با رفراندوم جمع کند، به اصل ١٧٧ قانون اساسی اشاره کرد و افزود:«رؤیای ضدانقلاب در این زمینه هیچ‌گاه محقق نخواهد شد و اسلام و اهل‌بیت در این کشور ماندنی است».

منبع: 
سایت ایران امروز
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: