دو هزار فعال مدنی خواستار ابهام‌زدایی از مرگ سیدامامی شدند