امیر قطر از کشورهای خاورمیانه خواست اختلافات را کنار بگذارند