گفتگو با ويكتوريا آزاد درمخالفت وی بابیانیه رفراندم 15 نفر

گفتگو با ويكتوريا آزاد درباره شرايط سياسي كنوني ،دليل اصلي مخالفت با رفراندم ١٥ نفر، بهر برداري از شكاف در حكومت إسلامي و مديريت اختلافات در اپوزيسيون با همراهي كريم شامبياتي

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: