خیابان پاسداران درگیری با دراویش گنابادی تهران ۳۰ بهمن 96

10 ویدو کلیب از دراویش گنابادی
تحصن مسالمت‌آمیز دراویش گنابادی توسط مامورین انتظامی به خون کشیده شد.
تحصن مقابل کلانتری ۱۰۲ پاسداران، چند نفر از دراویش مورد اصابت گلوله قرارگرفته و
پلیس توسط سلاح گرم، باتوم و گاز اشک‌آور به آنها حمله ور شد.

 

تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران/ نشستن مقابل کلانتری 30-96

لحظه ای که اتوبوس دراویش(به ادعای ناجا) ماموران ضد شورش را به زیر گرفت

 

درگیری دراویش گنابادی با ماموران نیروی انتظامی -دولت ادعای کشته شدن سه تن از ماموران را دارد

یورش به دراویش محاصره شده در گلستان هفتم (محل اقامت رهبر دراویش گنابادی)

 

تحصن مسالمت‌آمیز دراویش گنابادی توسط مامورین انتظامی به خون کشیده شد.
 تحصن مقابل کلانتری ۱۰۲ پاسداران، چند نفر از دراویش مورد اصابت گلوله قرارگرفته و 
پلیس توسط سلاح گرم، باتوم و گاز اشک‌آور به آنها حمله ور شد.

 

زخمی شدن دروایش گنابادی توسط نیروهای ضد شورش

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: