درعرصه جنگ تجازوزکارانه مشترک ترکیه – امریکا در عفرین وبر علیه سوریه چه میگذرد؟(1)

ورود انبوه»نیروهای توده ای» همردیف با ارتش سوریه (نیروهای بسیجی سوریه) به عفرین منظره وموقعیت جنگی تازه ای را در مرزترکیه سوریه به وجود اورده وموجب موازنه کاملا مغایرومتفاوتی شده که در مخیله ومحاسبات برنامه ریزان تجزیه وتقسیم کنندگان سوریه واواره کردن مردم این منطقه ، نمی گنجید.

مترجم:احمد مزارعی

روزنامه وطن سوریه ،پنجشنبه 22 فوریه 2018

ریزان حدو سخنگوی رسمی «واحدهای حمایت ملت»وابسته به کردها ی در عفرین:

«انچه که میان ارتش سوریه در مورد ورود «نیروهای توده ای» همردیف با ارتش سوریه وواحدهای حمایت ملت کردها انجام گرفت از نظر من اتفاق ما بین ما نبوده بلکه بلکه صحبت از ورود نیروهای ارتش سوریه به بخشی از سرزمین سوریه بوده ،وواحدهای دفاع ملت کردها نیز نیروهای سوریه به حساب میایند وعفرین نیز سرزمین سوریه است، در مجموع باید بگویم که ورود نیروهای وابسته به ارتش سوریه به عفرین به یک هماهنگی میان ما وارتش سوریه نیاز داشت که انجام شد،وهم اکنون همه نیروها به وظایف وواجبات ملی خود در جهت مقابله با اشغالگران ترک (ینی چری) ادامه میدهند».

ورود انبوه»نیروهای توده ای» همردیف با ارتش سوریه (نیروهای بسیجی سوریه) به عفرین منظره وموقعیت جنگی تازه ای را در مرزترکیه سوریه به وجود اورده وموجب موازنه کاملا مغایرومتفاوتی شده که در مخیله ومحاسبات برنامه ریزان تجزیه وتقسیم کنندگان سوریه واواره کردن مردم این منطقه ، نمی گنجید.

«نیروهای توده ای»همردیف با ارتش سوریه به فوریت بعد از ورود خود به عفرین افراد وجنگ افزارهای خودرا در جبهه های مقدم جنگ و کشتاربا دشمن متمرکز کرده وبرای مقابله با تجاوزات نظام ترکی بر علیه منطقه اماده شدند.

منابع اگاه به وضعیت جبهه های جنگی وهماهنگیهای میان انها روشن ساختند که این سومین گردان ورود «نیروهای توده ای»(قوات الشعبیه) در روز سه شنبه به عفرین میباشد که با خود اسلحه ها سبک ومتوسط حمل میکنند وتعداد انها بیش از پانصد نفر است که کاملا برای جنگهای چریکی دوره دیده وقبلا نیزدرجنگهای گوناگونی شرکت داشته اندقث.

همین منابع تاکید کردند که موانع واعتراضاتی که بتوسط توپخانه ترکیه در مسیر «نیروهای توده ای» وبرای منع ورود انها به عفرین ایجاد شد،نتوانست خللی در حرکت نفربرهای زرهی ایجاد کند وبر اساس توافقاتی که با «واحدهای حمایت ملت» که اکثرا از کردها تشکیل شده ،انجام گرفته است قرار است نیروهای تازه نفس تازه ای وارد عفرین گردد.(در میان واحدهای حمایت مردمی با اکثریت کردی نیروهای قبایل گونا گون عرب سوریه نیز حضور دارند که با توصیه دولت سوریه با کردها همکاری میکنند، قابل توجه اینکه غالب این افراد،کرد وعرب، از مزایای دولتی وحقوق ماهانه دولت مرکزی سوریه استفاده میکنند، مترجم).

یکی از فرماندهان در واحدهای حمایت مردمی کردها به خبرنگار روزنامه وطن اظهار داشت ،بخشی از نیروهای توده ای سوریه که در کنار کردها میجنگند پرچم جمهوری عربی سوریه را بر افراشته اند،بویژه در جبهه های جنگی بلبل،راجووجندیرس که بسیار حساس وجنگی به غایت خونین با ارتش ترکیه وتروریستهای همپیمان ووابسته به انها جریان دارد، بزودی نیروهای تازه نفس دیگری از طرف ارتش سوریه به جبهه عفرین ملحق خواهد شد ودر نقاط مختلفی از شهر که از قبل مشخص شده است سنگر خواهند گرفت، این وضعیت وصفبندی جنگی تازه در عفرین بر روحیه جنگجویان داخلی عفرین تاثیر بسیار مثبتی داشته وباعث شده است که با شوروشوق بیشتری بر علیه تجاوزگران اشغالگر ترک ودر جهت حفظ سیادت ووحدت سزمین سوریه برزمند.

یکی از فرماندهان واحدهای کرد به خبرگار ما گزارش داد که وسائل ضد هوائی نیروهای توده ای سوریه موفق شدند با شلیک به طرف یک هواپیمای اطلاعاتی ترکیه که بر فراز عفرین پرواز میکرد،ان را مجبور به فرار کردند ،درهمین زمان گلوله باران توپخانه ارتش ترکیه به مناطق اطراف شهرعفرین ادامه یافت که موجب مجروح شدن بسیاری از کودکان گردید.

همین فرمانده این ادعای ارتش ترکیه را مبنی بر اینکه موفق شده اند کاملا بر نوار مرزی عفرین وگذرگاه میان شمال حلب در نزدیکی شهر اعزاز وشمال ادلب ،در نزدیک روستای اطمه ، به اشغال در اورند ، به باد تمسخر گرفت وافزود ارتش ترکیه میکوشد با این اخبار دروغ روحیه متلاشی شده سربازان خودرا تقویت کند ،بویژه که عملیات «شاخه زیتون» نظامی ترکیه پس از سی وسه روز وبدون تحقق هرگونه هدف از پیش تعیین شده ای، در بن بست قرار گرفته است.

ریزان حدو،فرمانده کرد تاکید کرد انچه میان ارتش سوریه وواحدهای کرد گذشت گفتگو ها ی سالمی بود که هیچگاه قطع نگردید ، در مورد تعداد دقیق نیروهائی که به عفرین وارد شده ویا در اینده وارد خواهند شد گفت :»انتشار نیروها وتعدادشان اموری نظامی هستند که نمیتوان انها در مطبوعات علنی اظهار کرد»

(1) بنا به مقاله ای که در سایت «مرکز مباحثات ومطالعات دمشق» در سوریه، به قلم دکتر احمد درزی نوشته شده است جنگ عفرین تنها با توافق ترکیه وروسیه وبدون موافقت واطلاع دولت سوریه انجام گرفت ،این قول وقرار روسیه بر اساس معادله نیروهای داخلی روسیه ودادن امتیازاتی به جناحهای وابسته به امریکا انجام گرفت که خوشبختانه این طرح درحال شکست خوردن است ،ایران ،عراق،مقاومت لبنان وفلسطینیها در کنار سوریه قرار گرفتند،من به زودی مقاله مذکوررا ترجمه خواهم کرد.

منبع: 
مجله هفته
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: