توپخانه سید محمد حسینی در چهارشنبه سوری سال 96

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

نظر : 
جشن ملی چهارشنبه سوری قیامی دیگر علیه
دیکتاتوری آخوندی
فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل
کشور
هموطنان،
قیام آفرینان،
جوانان اشرف نشان،
جشن ملی چهارشنبه سوری؛ جشن آتش برای روشنایی و آزادی در ظلمت استبداد آخوندی فرا می رسد.
قیام ایران زمین، بار دیگر، شعله ور می شود.
پرچمهای برافراشته کاوه های آهنگر و آتش افروز در هزار اشرف به اهتراز در می آید.
در جشن ملی چهارشنبه سوری؛ هر کوچه سنگری، هرخانه قلعه یی، و هر خیابان و هر کوی و برزن، میدانی برای کارزار آزادی است. در جشن ملی چهارشنبه سوری؛ جوانان انقلابی و کانونهای شورشی، قیامی دیگر علیه دیکتاتوری آخوندی برپا می کنند.
ایران را باید از ضحاک عمامه دار پس گرفت. توفان قیام سر باز ایستادن ندارد و تا سرنگونی فاشیسم دینی با شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه به پیش می تازد.
بهار خجسته پیروزی در راه است. ایران زمین آزاد می شود.
عدم انتشار شده: 
false