تجمع اعتراضی به قوانین مهاجرتی سوئیس

روز دهم مارچ 2018 تجمعی اعتراضی در شهر برن (پایتخت سوئیس) شکل گرفت. در این تجمع که از ملیت های مختلف از جمله شهروندان سوئیسی هم حضور داشتند ، سعی شد تا اعتراض خود را از طریق تریبون و پلاکاردهای اعتراضی به گوش مقامات قانون گذار کشور سوئیس برساانند.

پس از فشار دادگاه حقوق بشر اروپا به کشور سوئیس به دلیلِ تبعیض در اجازه اقامت مهاجران ، پارلمان این کشور تصمیم دارد تا در سیزدهم مارچ سال 2018 در رابطه با این قوانین تجدید نظر کند.
مشکل از آنجا آغاز شد که دولت سوئیس کارت اقامتی بنام "اف F" را به پناهندگان اعطا می کند که اکثریت مهاجران با این کارت از حقوق اولیه خود مانند حق تحصیل ، حق سفر و یا حتی حق داشتن سیم کارت تلفن هم محروم می باشند.
در همین رابطه روز دهم مارچ 2018 تجمعی اعتراضی در شهر برن (پایتخت سوئیس) شکل گرفت. در این تجمع که از ملیت های مختلف از جمله شهروندان سوئیسی هم حضور داشتند ، سعی شد تا اعتراض خود را از طریق تریبون و پلاکاردهای اعتراضی به گوش مقامات قانون گذار کشور سوئیس برساانند.
در پایان بیانیه ای توسط معترضین قرائت شد که به شرح زیر می باشد:
یک: باید طبقه بندی های تبعیض آمیز در کشور سوییس برداشته شود.
دو: تمام افرادی که در سوییس زندگی می کنند ، باید حق تحصیل داشته باشند.
سه: تمام افرادی که در سوییس زندگی می کنند ، باید امکان سفر در داخل و به خارج سوییس را داشته باشند.
چهار: براساس نوع اقامت ، شخص نباید برای مسکن و جستجوی کار با تبعیض روبرو شود.
پنج: دارندگان این کارت اقامت(اف) حق الحاق خانواده را داشته باشند.
شش: همه افرادی که در سوییس زندگی می کنند باید این حق را داشته باشند که حساب بانکی باز کنند و بتوانند برای اشتراک در تلفن همراه و سیم کارت قرارداد ببندند.

بخش: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: