وقتی آیت الله طالقانی هم تقیه کرد

اسلام هنیف و توجیه برای دروغگویی و دغلبازی

آخوندهایی که در تحریک مردم نقش داشتند، همگی از سوی سازمان امنیت کشور زیر نظر بودند. آخوند طالقانی یکی‌ از آنها بود. وی پس از آنکه تعهد می دهد دیگر مردم را علیه دولت قانونی و حکومت تحریک نکند، از زندان آزاد می شود. اما درست فردایش در ۱۴ اُم خرداد ماه ۱۳۴۲، آخوند طالقانی پیش نماز مسجد هدایت در خیابان استانبول می شود. مردم آنجا جمع شده بودند، طالقانی هم رفته بود به مسجد. آخوند بالایِ منبر پس از اتمام مغزشویی هایش، می‌ گوید حالا از آقای طالقانی می خواهم بیایند بالایِ منبر و ما را مستفیض کنند !!

آخوند طالقانی هم پاسخ می دهد چون به فرنشین ساواک قول داده‌ ام بالایِ منبر نروم، پس میکرفون را بدهید از همین پایین صحبت کنم !! و باز طی‌ سخنرانی شدید الحنی، به خاطر اصلاحات و حقوق زنان در انقلاب سپید، به دولت یورش می آورد. پرویز ثابتی بی درنگ به پاکروان گزارش می‌ کند. پاکروان مبهوت که مگر اینها اخلاق و تعهد و قول سرشان نمی‌ شود ؟ ثابتی در پاسخ می گوید:

"اینها تقیه می کنند. اینها را چه به قول و تعهد و اخلاق !!".

در دامگه حادثه
رویه ی ۱۴۰

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
نظر
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب سعید رضا مگر آخوندی در جهان پیدا میشود کە شخصیت داشتە باشد ؟ مگر طالقانی آیت اللە بودە یا نبودە ؟ اگر آخوند بودە و آیت اللە بودە پس هیچ شک نکنید یک کلاش و کلاه بردار و مفت خور بودە کە بدون حتی یک روز کار کردن از دست رنج مردم خوردە

عنوان مقاله: 
وقتی آیت الله طالقانی هم تقیه کرد
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
افتاب امد دليل افتاب
واقعا براى خراشيدن شخصيت ايت الله طالقانى كه دشمن و دوست از تمامى نيروهاى مردمى با حفظ اختلافات عقيدتى و تفاوت در نظرگاه هاى سياسى، او را فردى قابل احترام ميدانستند و ميدانند، چه ناظر بيطرفى!!! بهتر از اقاى پرويز ثابتى (مسئول اداره کل سوم ساواک و رئیس ساواک تهران) ميتوانست وجود داشته باشد.