چهلمین سالگرد کودتای ثور؛ اوج‌گیری اسلام سیاسی در افغانستان