گزارشی از روز کودک در باغ شاه در استکهلم

این روز از سال 2004 در سوئد توسط فدراسیون تورکها در سوند جشن گرفته می شود همچنین در سالهای اخیر فدراسیون آزربایجانیها در سوئد این روز را خصوصا در استکهلم و در باغ شاه جشن می گیرد امسال به دعوت فدراسیون آزربایجانیها در سوئد طالح یحییایو خواننده آزربایجانی به استکهلم سفر کرده بود او در باغ شاه چند ترانه شاد خواند که مورد توجه زیاد واقع شد همچنین فدراسیون آزربایجانیها در باغ شاه چادر برپا کرده بود وبا برپایی نمایشگاه معرف فرهنگ آزربایجان بود از شما دعوت می کنیم

روز جهانی کودک یکی از روزهایی است که برای برگذاری آن اجماع جهانی وجود ندارد. برخی از کشورها این روز را در اول ژوئن برابر با ۱۱ خرداد جشن می گیرند. اما تقویم سازمان ملل و یونیسف روز ۲۰ نوامبر یا ۲۹ یا ۳۰ آبان ماه را روز جهانی کودک اعلام کرده است. اما بسیاری از کشورها از جمله هند و ترکیه روز کودک را با رخدادهای داخلی پیوند داده و این روز را جشن می گیرند. در ترکیه از سال ۱۹۳۵هر سال، روز ۲۳ آوریل یا ۳ اردیبهشت به عنوان روز کودک جشن گرفته می شود. پیشینه این روز به ۲۳ آوریل ۱۹۳۵ باز می گردد. در این روز مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه در مجمع بزرگ ملی که در شهر آنکارا برگزار شد، این روز را روز کودک نامید و از آن تاریخ هر سال این روز در ترکیه جشن گرفته می شود . امسال شاخه ملی دفتر بین المللی کتاب کودک در ترکیه به این مناسبت پوستری را منتشر و برنامه هایی را در بزرگداشت این روز در ترکیه برگزار کرده است.
این روز از سال 2004 در سوئد توسط فدراسیون تورکها در سوند جشن گرفته می شود همچنین در سالهای اخیر فدراسیون آزربایجانیها در سوئد این روز را خصوصا در استکهلم و در باغ شاه جشن می گیرد امسال به دعوت فدراسیون آزربایجانیها در سوئد طالح یحییایو خواننده آزربایجانی به استکهلم سفر کرده بود او در باغ شاه چند ترانه شاد خواند که مورد توجه زیاد واقع شد همچنین فدراسیون آزربایجانیها در باغ شاه چادر برپا کرده بود وبا برپایی نمایشگاه معرف فرهنگ آزربایجان بود از شما دعوت می کنیم به ویدئوی این مراسم در لینک یائین نگاه کنید

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: