آنگلا مرکل در مصاحبه با تلویزیون اسرائیل از برجام دفاع کرد