گم شده

شعر

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر کیانوش توکلی

نظر : 
سلام روانشید گرامی ، کاش پاراگرافی بعنوان چکیده مطلب می نوشتید
عدم انتشار شده: 
false