سكوت بيشرمانه نماينده گان كوردمجلس در برابر حكم اعدام رامين حسين پناهى

ويكتور هوگو:
"اگر در سر يك ملت بذر دانش و اخلاق بكاريد و آنها را آبيارى كنيد ، حاصلخيز ،روشن ،و تربيت كنيد ديگر نياز به بريدن و به دارآويختن اين سرهاى نازنين نيست"

رامين حسين پناهى روز دوم تيرماه ١٣٩٦ در شرايطى كه مورد هدف سه گلوله قرار گرفته بود از سوى نيروهاى امنيتى بازداشت شد ،او پس از تحمل بيش از ٢٠٠ روز بازداشت در سلول هاى انفرادى اطلاعات سپاه ،وزارت اطلاعات در تاريخ ١٩ دى ماه به زندان سنندج منتقل شد.

او در يك جلسه دادگاه (بيدادگاه) در ٢٥ دى سال گذشته به اتهام بغى (طغيانگر) در شعبه يك دادگاه سنندج به رياست قاضى سعيدى بر اساس ماده هاى ٢٧٩و٢٨٨ قانون مجازات اسلامى به اعدام با طناب دار محكوم شد .

تو سركش بدنيا آمده اى نگذار رامت كنند.

"ايزادورا دانكن"

بر اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى يكى از وظايف نظارتى نمايندگان اين است كه هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤل است و حق دارد در همه مسائل داخلى و خارجى كشور اظهار نظر نمايد (اصل ٨٤)

٢٩ نماينده ازطرف چهار استان كوردنشين  نمايندگى جمعيتى در حدود هشت مليون كورد را بر عهده دارند كه تا كنون هيچ گونه  واكنشى از طرف آنها در برابر شرارت ها ،تبعيض هاى سيستماتيك و محروميت و دهها بحران اجتماعى و انسانى جامعه اى كه آنها آنرا نمايندگى مى كنند ديده نشده است ،در اينكه تماى اين ٢٩ تن بدون هيچ شك و شبه اى از چهره هاى امنيتى ،نظامى،و حقوقى پيشين بوده و بعدها طى يك پروسه مرموز بين نظاميان و شوراى نگهبان براى ادامه پاسدارى از نظام لباس نمايندگى  را بر تن كردند نبايد ترديد كرد ،اما اينها حتى بر اساس همان قانون قرون وسطايى جمهورى اسلامى كه يك سر آن به آسمانها و كائنات وصل است بايد از پايمال شدن خون جوانى  كه بزرگترين و والاترين آرمانهاى گروهى همچون مبارزه با بهره كشى انسان از انسان ،استبداد مذهبى ،هر نوع تبعيض جنسيتى ،سياسى،عقيدتى،دينى،جلوگيرى از تخريب محيط زيست ،مبارزه با جنگ افروزيهاى جمهورى اسلامى در كشورهاى پيرامون كه همه آرمان هاى اخلاقى و برجسته هستند دفاع كنند.

بدون شك حكم اعدام رامين حسين پناهى نتيجه مقاومت دليرانه او در برابر پروژه هاى ضد انسانى بازجويان و كارشناسان اطلاعاتى است كه در تلاش هستند تا به شيوه هاى مرسوم و قرون وسطايى خود كه  ويژگى خاص سيستم هاى بسته و امنيتى است مردم را از حركت ها آزاديخواهانه و انسانى زده و به بيراه بكشانند ،اما رامين حسين پناهى با سرى افراشته و زجركشيده نه با خفت و اعتراف هاى واهى نظام را به چالش كشيد ،نظامى كه همواره در طبل خشونت مى كوبد و به جاى پرورش انسانهاى والا صورت مسله رابه روال هميشه پاك مى كند،و از درك اين سروده سياوش كسرايى غافل است كه مى گويد:

"هر شب ستاره اى را به زمين مى كشند و باز اين آسمان غمزده غرق ستاره هاست "

چه دردناك است در كشورى زندگى مى كنم كه ادعاى ٢٥٠٠ سال دولتمدارى و اولين كتيبه حقوق بشر رادارد و در خاورميانه اولين رتبه اعدام را به خود اختصاص داده است .

حاكميت استبدادى ايران با انداختن طناب بر گردن والاترين انسانهاى كوردستان از جامعه اى كه در تلاش براى زهر چشم گرفتن از كل اجتماع است اما شايد نداند كوردها طناب را بر گردن فرزاد و احسان و حسين خضرى و حبيبالله گلپرى پور و..... ديدند و دست از آزادى نخواهند كشيد شبى كه ماموران رضا خان اسماعيل آقاى سمكو را به شهادت رساندند كمى دورتر ها قاسملو از مادر متولد شد تا رسالت پيشينيان را به انجام برساند .

آلبر كامو مى گويد :

"انسانى كه طغيانگر نباشد انسان نيست ما گوسفند نيستيم  كه براى ذره اى گياه سرمان را پايين بگيريم  "

 

هيراد رستمى

 

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: