مشکل گُشا

توصیه دیپلماتیک برای ارتقا مللی و بین المللی

عکس و تصویر مرد هم مردهای قدیم خخخخخخخ

باستحضار میرساند طبق بررسی های انجام شده متاسفانه تغییر نام ایران ( اسم مونث) به هیچ وجه میسّر نیست لذا پیرو فرمایشات آیت الله سعیدی امام جمعه دارالمومنین قمِ مقدس ، توصیه میشود که برای رفع تحریک دائم ِ دشمنان ِ ایران ، تصویر فوقِ مردانه و با ابهت دویی نعمت ( دایی نعمت) در وسط پرچم کشور بعنوان سمبل و نماد مردانگی جایگزین گردد تا هم تحریکات ِ پیاپی ِ هوسرانانِ خارجی نسبت به ایران را بواسطه هیبت ِ نماد خنثی نموده و هم از اسم پربرکت ِ نعمت بهرمند باشیم بلکه ریشه های محرومیت زوده شود. از طرفی معضل قسامه ( سوگند) با توجه به اختلافات اهل کتاب به مورد سوگند ، با قَسَم به سبیل مبارک خصوصا در دستگاه قضا مرتفع گردد . در مورد وضعیت دیپلماسی و مذاکرات نیز وضع کاملا روشن است و یقینا هر کسی را یارای ِ عنادورزی نخواهد بود

 

وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ

من الله التوفیق

جاجی خان (امیرعلی متولی)

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: