روحانی: کمبود آب داریم اما کمبود دلار نداریم/دروغهای نا تمام

تعداد مشاهدات: 
356

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: