لیدرِ تریاک

محمدرحیم نوروزیان معاون استانداری خراسان رضوی می‌گوید ۷۵ درصد تریاک کل جهان در ایران کشف می‌شود

 

محمدرحیم نوروزیان، معاون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی اعلام کرد که حدود ۷۵ درصد تریاک کل جهان، ۶۱ درصد مرفین جهان و ۱۷ درصد هروئین جهان در ایران کشف می‌شود. اگر چه این آمار، آمار دولتی در ایران محسوب می‌شود و نهاد مستقلی برای آمارگیری در ایران وجود ندارد، با این حال همین آمار هم نشان می‌دهند که ایران یکی از منابع اصلی مواد مخدر در جهان است. به‌گفته نوروزیان حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مصرف‌کننده مستمر مواد مخدر و یک میلیون نفر هم‌ مصرف‌کننده غیرمستمر در ایران وجود دارد و موادمخدر در رأس آسیب‌های اجتماعی کشور است. معاون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی گفت در این استان چهار هزار نفر در مبارزه با مواد مخدر کشته شده‌اند.

Image result for ‫تریاک‬‎

منبع: 
رادیو زمانه
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: