اینبار نیز مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران پیروز میدان شدند

اگرچه سالها تاکتیک رژیم جمهوری اسلامی در برابر مقاومت ایران شامل این بوده که با روشهای گوناگون سعی در شکافتن سپر شکست ناپذیر مجاهدین خلق داشته است؛ اما توانایی و قدرت پوشالی مُلایان حقیقتاً ظاهریست و در باطن، آنها هرگز آنگونه نیستند که از خود می گویند و نشان می‌دهند. " بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تحَسَبُهُمْ جَمِيعًا وَ قُلُوبُهُمْ شَتىَ ‏" (سوره حشر آیه ۱٤)
" شدت و قدرت آنان ميان خودشان شديد است ولى از رويارويى با شما مى‌‏ترسند، آنان را متحد و هم‏دست مى‏‌پندارى در حالى كه ...
 
 
علیرغم هجمه تبلیغاتی گسترده دیکتاتوری ولایت فقیه، و تلاش مضاعف مُلایان ستمگر جهت گمراه ساختن اذهان عمومی مردم ایران و به بیراهه کشاندن نگاه های حساس سیاسی و کم رنگ جلوه دادن فعالیتهای مثمرثمر شورای ملی مقاومت، خوشبختانه گردهمایی سالانه مجاهدین خلق ایران در روز۳۰ ژوئن سال جاری با شکوه هرچه بیشتر از سالهای پیش برگزار شد و دستاوردهای سیاسی متعددی در سطح جهان و منطقه به ارمغان آورد.

 بی شك دیپلماسی موفق رهبری سازمان مجاهدین خلق، و دور اندیشی و ارزیابی صحیح آنها از رخدادها، همواره خط مشی سرنوشت ساز مبارزات و عامل مهم موفقیت و پیروزی شان در نبرد آزادیخواهانه مردم ایران علیه ارتجاع اهریمنی حاکم بوده است.
اگرچه سالها تاکتیک رژیم جمهوری اسلامی در برابر مقاومت ایران شامل این بوده که با روشهای گوناگون سعی در شکافتن سپر شکست ناپذیر مجاهدین خلق داشته است؛ اما توانایی و قدرت پوشالی مُلایان حقیقتاً ظاهریست و در باطن، آنها هرگز آنگونه نیستند که از خود می گویند و نشان می‌دهند. " بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تحَسَبُهُمْ جَمِيعًا وَ قُلُوبُهُمْ شَتىَ ‏" (سوره حشر آیه ۱٤)
 " شدت و قدرت آنان ميان خودشان شديد است ولى از رويارويى با شما مى‌‏ترسند، آنان را متحد و هم‏دست مى‏‌پندارى در حالى كه دل‏هايشان پراكنده است " .

آری، مبارزات جانانه سازمان مجاهدین خلق ایران فصل نوینی را پیش روی ملت ایران گشوده است، فصلی که به لحاظ حساسیت زمانی و بسته شدن کامل ابواب بین المللی بر روی رژیم آخوندی، رهایی کامل مردم ایران را از نظام دیکتاتوری حاکم نوید می دهد. تلاش همه جانبه سازمان مجاهدین خلق از جنبه پیشرفت مبارزات و پیشبرد مطالبات ملیتها و مذاهب ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، برای نمونه برنامه سازمان مجاهدین خلق برای خودمختاری کُردستان ایران در نوع خود بی نظیر است. در واقع برنامه سیاسی مدرن و مترقی مجاهدین، نگاهی است امروزی تر به گام های بلند و خواسته های نوین مردم ایران در مسیر آزادی همه جانبه و مقصود نهائی ایجاد یک جمهوری غیر مذهبی و دمکراتیک برای خلاصی از گرفتاری هایی است که بعد از دوران مشروطیت بال بر همه شهرها و روستاهای ایران کشیده است.
شورای ملی مقاومت ایران، در این سالها بطور یقین دستاوردهای فراوانی برای مردم ایران داشته است، که در رأس آنها ایجاد یک کانون مشترک مبارزاتی و اتحاد عمل بیشتر در بین بسیاری از اپوزیسیون شناخته شده ایران و همچنین پذیرفتن مسؤلیت انسانی، خودباوری، آزادیخواهی و عدالت خواهی، ملموس و غیرقابل انکار است.
بی تردید، تمامی نیروهای سیاسی که زیر چتر مشترک شورای ملی مقاومت ایران جمع گشته اند، با وجود توطئه های فراوان سیاسی و دسیسه های تروریستی بیشمار از سوی رژیم ولایت فقیه، نهایتاً تا به امروز توانسته اند بصورت شرافتمندانه در برابر تمام فشارها، ناملایمات و سختی های مبارزه پیروز شوند و بهترین و بیشترین کارآیی را در این چارچوب با ثبات قدم و رشد انقلابی خویش در ابعاد گوناگون داشته باشند و مورد حمایت همه جانبه مردمی واقع شوند.

از یک سو، گردهمایی امسال مجاهدین خلق هویت تروریستی حاکمیت نامشروع مُلایان را در سطح جهانی بیش از پیش عیان ساخت و همزمان نیز در میان نیروهای سرنگون طلب ایرانی ایجاد نشاط و امید کرد. از دیگر سو، نیروهای مبارز و انقلابی ایران نباید ثمره انکارناپذیر و مسلم فعالیت مجاهدین خلق را هیچگاه از یاد ببرند، چرا که اگر شفاف سازی، حوصله و تدبیر رهبری مجاهدین خلق نبود، هرگز بسیاری هنوز هم از خواب اصلاح طلبی بیدار نمی شدند و از پروژه اپوزیسیون سازی کارتونی و سناریوهای دیگر توسط مخلصان داخلی و برون مرزی رژیم آگاه نمی شدند. پرواضح است که در این شرایط گذار، نتیجه این بیداری را باید جهت تقویت جبهه اصلی مبارزات مردم ایران (شورای ملی مقاومت) و پیوستن سایر جریانات سیاسی اپوزیسیون که در برنامه اساسی حزبی و سازمانی شان به کمتر از سرنگونی راضی نیستند، بکار گرفت.
 از اینروست که برخی ها از روی ناآگاهی یا کینه توزی عمدی، با تمام توان خود و با به کارگیری همه امکانات مختلف، با اراده استوار مجاهدین مخالفت می ورزند و علناً می کوشند تا این حرکت و برنامه مدرن سازمان مجاهدین خلق را متوقف و یا آنرا ناچیز برشمارند، چرا که با ادعاهای توخالی و سر و صدای بی اثر آنها در تعارض کلی قرار گرفته است.
هشیاری و استقامت همه اعضای شورای ملی مقاومت ایران و همراهی طبقات مختلف مردم به ستوه آمده از حاکمیت نامشروع، تاکنون توانسته است همه توطئه های متنوع رژیم و تبلیغات بدخواهان سازمان مجاهدین خلق را خنثی و تحمل نیروها و کادر رهبری مجاهدین را دوچندان نماید، همچنین موانع مبارزات را مرتفع سازد و تهدیدهای هر روزه علیه آنان را نیز به فرصت عمل بیشتر در عرصه های گوناگون نبرد سرنوشت ساز خلق مبارز ایران تبدیل کند.

در تمام سالهایی که از مبارزات سازمان مجاهدین خلق ایران می گذرد، علیرغم همه موانع ریز و درشت، حرکت و موفقیت روبه جلو آنها با سرعت هرچه تمامتر ادامه داشته است. با وجود دروغ های آشکار و پنهان و جنجال تبلیغاتی رژیم مُلایان علیه سازمان مجاهدین خلق، بعد از جنگ ویرانگر هشت ساله و نیز کوشش جهت ضربه زدن به نیروهای مجاهدین از هر طریقی که برایشان ممکن بود و امکانش فراهم می شد، سرانجام این مقاومت قهرمان ایران بود که هر بار با جدیت و سخت کوشی بیشتر علیه دیکتاتوری آخوندی گامی استوارتر می نهاد. اما نظام تروریستی ولایت فقیه با هرچه در توان داشت، هرگز نتوانست به قله های شهامت و شجاعت شورای ملی مقاومت و نیروهای مجاهدین برسد و هر بار با ناکامی بیشتر تا به امروز متحمل شکست مفتضح تر و هزیمت بیشتری می شود.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
اینبار نیز مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران پیروز میدان شدند
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای عارف شیخ احمدی... کسی منکر آن نیست که جنگ ایران و عراق بزرگترین صدمه انسانی و اقتصادی را به این کشور زد. کسی منکر آن نیست که جمهوری جهل و جهالت و بی لیاقتی سران این جمهوری استبداد, برای بقای خود تا آخرین لحضه این جنگ را ادامه دادند. دوتا از همکلاسهایم که یکی در رشته داروسازی تبریز تحصیل میکرد همراه با برادر بزرگش در آزادی خرم شهر جانشان را از دست دادند. مقدار پولی که صدام بعد از آزادی خرم شهر حاضر شد به عنوان ( خسارت جنگ) بپزدازد تا صلح برقرار شود, با یک حساب معلوم شد که اگر این مقدار پول با صد دلار , صد دلار بر روی هم انباشته قرار میگرفت, تقریبآ به ارتفاع 9 برابر قلّه اورست میشد . ولی سران بی لیاقت این جمهوری از این پیشنهاد سر زدند. اما یک « پرنسیپی» هست که تمام احزاب سیاسی در تمام دنیا به آن احترام گذاشته اند, میگذارند, و خواهند گذاشت به غیر از سازمان مجاهدین. و این پرنسیپ
تصویر عارف شیخ احمدی

عنوان مقاله: 
اینبار نیز مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران پیروز میدان شدند
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب lachin..

در مورد دیدگاه شما باید عرض کنم که...
کاش کسانی که در رابط با گذشته سازمان مجاهدین خلق ایران و سیاست آنها در قبال جنگ ضد میهنی خمینی انتقاد می کنند، منکر واقعیتی که حتی رهبران رژیم ولایت فقیه خود نیز آنرا قبول کرده، نمی شدند.
و آن طرح صلح فوری شورای ملی مقاومت با رژیم صدام حسین بود که اگر جنگ تداوم نمی یافت خمینی و رژیمش هرگز نمی توانستند در مقابل اراده مردم دوام بیاورند.
اما متاسفانه شما و برخی دیگر مدام فقط به یک طرف قضیه به طور ناقص نگریسته و آنرا نقد می کنید. اما هرگز در مورد سیاست رژیم و فرماندهان سپاه پاسداران که عمدا جنگ را به درازا کشانده و سبب قوام دیکتاتوری ولی فقیه شدند...سخنی بر زبان نمی آورید!!!!
در آن دوران، مجاهدین خلق و تمام نیروهای که در شورای ملی مقاومت ایران حضور داشتند، بهترین راه حل که " صلح بی قید و شرط" با دولت عراق بود را صریحاً پیش کشیدند.

عنوان مقاله: 
اینبار نیز مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران پیروز میدان شدند
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای عارف شیخ احمدی....در تاریخ مبارزات سیاسی دنیا ,هیچ وقت دیده نشده است که یک حزب مخالف در موقع جنگ ( برعلیه خود مردمان همان کشور ) اسلحه بکشند. فرستادن تانک های نیمه پوسیده و قدیمی توسط مسعود رجوی و با پشتیبانی صدام حسین در موقع جنگ ایران و عراق , نقطه « ننگی » است در این به اصطلاح مبارزات سیاسی...و بدان جهت است که بعد از فروپاشی رژیم استعمار گر داخلی و استبدادی جمهوری اسلامی ایران , رهبران این سازمان بــــایستــــــی دادگــــاه صحـــــــرائی شــــــــونـــــــد. به امید هر چه زودتر آن روز....