علي خامنه اي من توي بهشت هستم،از انجا برات لايو گذاشته ام

تعداد مشاهدات: 
477
انتشار اين كليب توهين به كسي نيست جمهوري اسلامي در اين چهل سال به تك تك مردم ايران توهين كرده است ،از كارگر تا سرمايه دار ازبازاري تا دانشجو و ارتشي و..از كمونيست ،تا ليبرال از مجاهد تا توده ،فدائي از إصلاح طلب تا رفسنجاني از زنان تا ترانس هايي همچون طناز همه و همه از سوي علي خامنه اي ضربه خوردند، بنابراين همه اناني كه فرياد اعتراض عليه خامنه اي مي كشند و يا كساني كه با طنز گزنده همجون طناز حق دارند .او هم ازاديخواه است كشور كانادا كه براي همه أديان و همه

 همه أديان و همه افكار و..احترام قائل است بهشت است در مقابل جهنمي بنام جمهوري اسلامي ایران

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
علي خامنه اي من توي بهشت هستم،از انجا برات لايو گذاشته ام
نظر : 
خانم طناز...تنها با دیدن عکس شما من شخصآ (( جهنم )) را صد بار ترجیح می دهم....
عدم انتشار شده: 
false