علي خامنه اي من توي بهشت هستم،از انجا برات لايو گذاشته ام

انتشار اين كليب توهين به كسي نيست جمهوري اسلامي در اين چهل سال به تك تك مردم ايران توهين كرده است ،از كارگر تا سرمايه دار ازبازاري تا دانشجو و ارتشي و..از كمونيست ،تا ليبرال از مجاهد تا توده ،فدائي از إصلاح طلب تا رفسنجاني از زنان تا ترانس هايي همچون طناز همه و همه از سوي علي خامنه اي ضربه خوردند، بنابراين همه اناني كه فرياد اعتراض عليه خامنه اي مي كشند و يا كساني كه با طنز گزنده همجون طناز حق دارند .او هم ازاديخواه است كشور كانادا كه براي همه أديان و همه

 همه أديان و همه افكار و..احترام قائل است بهشت است در مقابل جهنمي بنام جمهوري اسلامي ایران

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
علي خامنه اي من توي بهشت هستم،از انجا برات لايو گذاشته ام
نظر : 
خانم طناز...تنها با دیدن عکس شما من شخصآ (( جهنم )) را صد بار ترجیح می دهم....
عدم انتشار شده: 
false