در حاشیه بحث ف. م. ودو کلمه با دکتر علیرضا نوری زاده درباره جبهه مقابله با تجزیه

اما در این نوشتار، مخاطبم دکتر علیرضا نوری زاده است. از دیدگاه این قلم قصد دکتر علیرضا نوری زاده همه این سالها متحد کردن اپوزیسیون ایران برای پایان دادن به رژیم ضدجمهوریت اسلامی در ایران بوده و دلیل تماس ایشان چه با اصلاح طلبان، چه با فدرالیستها و چه با هر نیروی سیاسی دیگری در اپوزیسیون، دنبال کردن همین هدف بوده است.

در دو سه هفته اخیر بحثی بین ف.م. سخن (آقای فرهاد مشرق زمینی) و دکتر علیرضا نوری زاده مطرح شده که این قلم نیز چهار روز پیش درباره آن نوشتم (1) و آقای ف. م. سخن هم لطف کرده در صفحه فیسبوک خود درج و نوشتند "با سپاس بسیار از جناب قندچی به خاطر زحماتی که برای انتشار مطالب من کشیده اند و عذر خواهی از ایشان که گویا مراتب سپاسِ من به دست شان نرسیده است. امیدوارم خاطرشان را آزرده نکرده باشم" (2). از لطف آقای ف. م. سخن سپاسگزارم و نیازی به پوزش خواهی نبود چون تماس شخصی اساساً با همه دوستانی که در اینترنت با نظراتشان بحث می کنم ندارم، اما همیشه نوشته های ف. م. سخن را بسیار روشنگرانه، به روز، و آموزنده یافته و دنبال کرده ام و از اینکه ایشان قادرند با همه مخاطبان خود گفت و گو کنند به ایشان تبریک می گویم که کاری بسیار دشوار است بویژه وقتی در وضع جسمانی خوبی قرار ندارند، و مرا به یاد دکتر اسماعیل نوری علا می اندازند که به رغم مشکلات پزشکی فراوان، همیشه با صبر و حوصله با تک تک مخاطبان خود وارد بحث و گفتگو می شوند، که کاری خارق العاده است.

اما در این نوشتار، مخاطبم دکتر علیرضا نوری زاده است. از دیدگاه این قلم قصد دکتر علیرضا نوری زاده همه این سالها متحد کردن اپوزیسیون ایران برای پایان دادن به رژیم ضدجمهوریت اسلامی در ایران بوده و دلیل تماس ایشان چه با اصلاح طلبان، چه با فدرالیستها و چه با هر نیروی سیاسی دیگری در اپوزیسیون، دنبال کردن همین هدف بوده است. در ارتباط با همکاری با اصلاح طلبان همین روز گذشته آقای دکتر اسماعیل نوری علا نوشتار تازه اینجانب را ویرایش کرده اند و به حق باید گفت که هر وقت هر مطلب این قلم را منتشر کرده اند بهتر از نوشته اولیه حق مطلب ادا شده و ایشان تنها کسی هستند که از اینجانب اجازه داشته اند هر مطلب این قلم را با ویرایش خود منتشر کنند هرچند بازهم پیش از انتشار مطلب ویرایش شده، هربار برای تأیید این قلم، برایم ارسال کرده اند که سپاسگزارم. امروز آن نوشتار در مورد راه همکاری با اصلاح طلبان در نشریه جنبش سکولار دموکراسی منتشر شده که واقعاً با سپاس از زحمات دکتر اسماعیل نوری علا، بحث روشن است و حرف دیگری نیست که بخواهم اضافه کنم (3).

اما در مورد همکاری با فدرالیستها، همانطور که دو هفته پیش "دربارهء داستان تجزیه طلبی امروز ونه 73 سال پیش" (4) بحث شد، ما امروز با وضعیتی متفاوت با سال 1324 روبرو هستیم و به همین دلیل دو سال پیش طرحی تحت عنوان "لزوم تشکيل جبهه ای متحد برای مقابله با تجزیهء ایران" مطرح شد که دکتر اسماعیل نوری علا همان زمان در نشریه جنبش سکولار دموکراسی منتشر کردند (5). امیدوارم طرح برای ایجاد جبهه مقابله با تجزیه ایران با همه نیروهای اپوزیسیون مورد بررسی قرار گیرد و کنفرانسی با هدف مقابله با تجزیه ایران تشکیل شود. با آرزوی موفقیت برای دوستان عزیز آقایان دکتر علیرضا نوری زاده (6)، ف. م. سخن (7) و دکتر اسماعیل نوری علا (8) و همچنین با سپاس از تلاشهای خستگی ناپذیز همه اعضا و رهبران حزب سکولار دموکرات ایرانیان (9) و مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران (10)، بویژه آقای منوچهر یزدیان (11) و آقای حسن اعتمادی (12) که در عرصه این بحث در کنار همه موضوعات دیگر جنبش سکولار دموکراسی ایران، بسیار بادانش، آگاه و فعال هستند.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

 

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

 

بیست و هفتم تیر ماه 1397
July 18, 2018

  

پانویس ها:

 

1. درباره خبرنامه گویا، اختلاف ف. م. سخن و دکتر علیرضا نوری زاده
http://www.ghandchi.com/2160-fm-sokhan-nourizadeh.htm

 

2. به نقل از صفحه فیسبوک آقای ف. م. سخن در تاریخ هفدهم ماه ژوئیه 2018

https://www.facebook.com/fmsokhan/posts/10213889766731302

 

3. اصولگرایان و اصلاح طلبان در دوراهی سرنوشت؟
http://isdmovement.com/2018/0718/071818/071818.Sam-Ghandchi-Both-fractions-dilemma.htm

http://www.ghandchi.com/2158-ekhtelaafe-osoolgara-eslahtalab.htm 

 

4. دربارهء داستان تجزیه طلبی امروز؛ نه 73 سال پیش
http://isdmovement.com/2018/0718/070918/070918-Sam-Ghandchi-Todays-Sessionism.htm 
http://www.ghandchi.com/2146-tajzieh.htm

 

5. لزوم تشکيل جبهه ای متحد برای مقابله با تجزیهء ایران
http://isdmovement.com/2016/1116/110416/110416.Sam-Ghandchi-An-anti-separationist-coalition-is-needed.htm 
http://www.ghandchi.com/1225-jebhe-zede-tajzieh-iran.htm  
United Front to Confront Breakup of Iran 
http://www.ghandchi.com/1225-jebhe-zede-tajzieh-iran-english.htm

 

6. درباره دکتر علیرضا نوری زاده

https://goo.gl/GxCY5N

 

7. درباره آقای ف. م. سخن

https://goo.gl/J8beoG

 

8. درباره دکتر اسماعیل نوری علا

https://goo.gl/z8Et3N 

 

 

9. درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان - آینده نگر

https://sites.google.com/site/futuristparty

http://isdparty.org

 

10. مهستان: اتحاد جمهوریتخواهانِ سکولار، دموکرات و آینده نگر است

http://isdmovement.com/2018/0518/051818/051818-Sam-Ghandchi-Re-Mehestan.htm

http://www.ghandchi.com/2048-mehestan-e-jomhouritkhahan.htm

 

11. آقای منوچهر یزدیان

https://goo.gl/tT82Ad

 

12. آقای حسن اعتمادی

https://goo.gl/f5Rz65

 

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: