ویدو ی سخنرانی مایک پمپئو در جمع مخالفین رژیم

سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا ،آشکارا ترین موضع گیری دولت ترامپ علیه رهبران فاسد جمهوری اسلامی بود. مایک پمپئو درا این سخنرانی ضمن بر شمردن دزدی ها و فساد رهبران جمهوری اسلامی ، اعلام کرد که در صورت تغییر سیاست های رژیم ، حاضر است تحریم ها را متوقف نماید و نشان داد که موضوع حقوق بشر چندان مد نظر رهبران آمریکا نیست.در وسط سخنرانی شخصی با فریاد های مخالفت با سخنان مایک پمپئو سعی کر د سخنی بگوید که توسط ایرانیان شرکت کننده ، جلوی دهانش را گرفتند و نگذاشتندکه اعتراض خود را بیان کند.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: