رویترز: نظرسنجی از کاهش نگرش منفی آمریکایی‌ها به ایران خبر می‌دهد