شناسایی مردوران

شناسایی مردوران رژیم در سازمان اطلاعات موازی استان گیلان "سازمان اطلاعات موازی "ساخته و پرداخته رهبر ایران، فرماندهان سپاه، مدیران ارشد اداره اطلاعات و دادگستری کل کشور است، که برای چنگ انداختن به تمام حوزه های اجتماعی، سیاسی و امنیتی خیز برداشته اند. اطلاعات موازی با فرمان خامنه ای تحت عنوان مبارزه با "براندازی نرم"سراغ فعالان سیاسی و مدنی رفت.نیروهای ملی ـ مذهبی نخستین قربانیان اطلاعات موازی بودند. تشکیل سازمان موازی، مغایر قوانین کشور ما بود

شناسایی مردوران رژیم در سازمان اطلاعات موازی استان گیلان "سازمان اطلاعات موازی "ساخته و پرداخته رهبر ایران، فرماندهان سپاه، مدیران ارشد اداره اطلاعات و دادگستری کل کشور است، که برای چنگ انداختن به تمام حوزه های اجتماعی، سیاسی و امنیتی خیز برداشته اند. اطلاعات موازی با فرمان خامنه ای تحت عنوان مبارزه با "براندازی نرم"سراغ فعالان سیاسی و مدنی رفت. نیروهای ملی ـ مذهبی نخستین قربانیان اطلاعات موازی بودند.
تشکیل سازمان موازی، مغایر قوانین کشور ما بود. رهبری مافوق قانون اساسی ایران عمل کرده و بخش مخفی در کنار سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی ایجاد نمود و نام آن را "نیروهای موازی" نهاد.وظیفه ذاتی و اصلی این نهاد رسیدگی به تخلفات رده های بالای سازمان های اطلاعاتی، امنیتی و دادستان های استان ها و قضات پروندهای خاص در راستای کوتاهی در برخورد با جرائم و پرونده های سیاسی و اقتصادی و سرکوب مخالفان نظام دیکتاتوری تعریف شده است.بر اساس قانون، جرائم سیاسی، امنیتی و خرابکاری با تشکیل پرونده مستقیما به اداره اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه ارجاع میگردد.در صورت کم کاری یا عدم همکاری در رسیدگی به پرونده های مذکور، گزارش عدم برخورد قاطع قاضی یا ماموران پرونده به آن نهاد( موازی)ارسال میشود.با کمی تامل در عزل ونصب های مدیران امنیتی، انتظامی و قضات دادگاه های انقلاب در سراسر کشور ردپای نیروهای موازی کاملا ملموس به چشم
می خورد.افزایش تعداد سازمان های اطلاعاتی ـ امنیتی به معنی نقض هرچه بیشتر حقوق شهروندی،تشدید سرکوب، فشار و تهدید، افزایش زندانیان سیاسی و زندان ها، کنترل بیشتر فعالین سیاسی و مدنی، شنودگذاری و جمع آوری اطلاعات بیشتر از منتقدین و مخالفین، مسدودتر شدن حوزه های عمومی و تشدید جو اختناق در دانشگاه ها و فضای اینترنت کشور است.
تقسیم کار در استان ها با هماهنگی دفتر رهبر ایران و شخص حسین طائب با احکام خاص در اختیار اعضای(مزدوران رژیم آخوندی)این سازمان قرار داده میشود.احکامی که دیکتاتوری در آن موج می زند، کلیه ادارات، اماکن انتظامی امنیتی، دادگستری، سپاه و اداره اطلاعات موظف به نهایت همکاری با این نیروهای مردوز هستند.تا ضمینه دیکتاتوری و خفقان در کشور به نحو احسن محیا شود. همه جریانهای مدنی یا مدیران مردمی توسط آنها عزل یا در پاره ای از موارد حدف فیزیکی می گردند و نیروهای ضدمردمی و دستبوس حاکمیت جایگزین و بر اریکه قدرت نشانده می شوند. در استان گیلان با استعلامات به عمل آمده از مراجع ذیصلاح به برادران حق شنو آن مزدوران رژِیم سفاک آخوندی بر خوردیم، که مستقیما با احکام مشخص از تهران به جهت سرکوب و ایجاد خفقان ماموریت یافته اند.برادرانی که سالیان زیادیست، گیلان و گیلانی از شر وجودشان در عرصه های سیاسی و مدنی در رنج است.فعالان سیاسی که توسط این اشخاص به دادگاه های فرمایشی فراخوانده شدند و در اوج مظلومیت به اشد مجازات محکوم شدند و بعضآ حذف گردیدند!... دانشجویان فعال زیادی که توسط این افراد ستاره دار و اخراج شدند.دانشمندان و عالمانی که با قلم نحس

این مزدوران خانه نشین شدند.این خائنین به مردم، پا را فراتر از اجتماع گذاشته، حتی حریم خصوصی کاربران در فضای اینترنت استان را شنود و فضای بسته آن را بر روی مردم و فعالان شبکه های اجتماعی هر روز تنگ تر کردند.احضار وبلاگ نویسان،مدیران تارنماهایی محلی و تشکیل پرونده برای آنها در دادگاه های فرمایشی رسانه از زمره وظایف یومیه آنهاست. در اعتراضات دیماه گذشته استان گیلان با احکام جدید وارد عرصه برخورد خیابانی با معترضین و غیور مردان و شیرزنان گیلانی شدند.مردمی که از گرانی و وضعیت معیشت رنج میبردند و از فرط خفقان حاکم بر جامعه فریاد مرگ بر دیکتاتور سر دادند.از روز جمعه هشتم دیماه(29 دسامبر2017) دستور از تهران به همه استانها ابلاغ گردید و فرمان و احکام آتش به اختیار برای مقابله با قیام مردم علیه حکومت به برادران حق شنو مزدور و خائن به مردم گیلان صادر شد.گارد ویژه، یگانهای ضدمردمی و ضد شورش نیروی انتظامی و گروههای فشار با هماهنگی آنها به جان مردم با فرهنگ و بی دفاع حاضر در قیام افتاده از کوچک و بزرگ، پیرو جوان به هیچ کس رحم نکرده با زور اسلحه مردم را دستگیر و راهی زندان های انفرادی کردند.
خیانت آنها برای همه روشن است.این روز ها که شاهد موج دوم اعتراض ها توسط لایه های ضعیف جامعه هستیم، چشم در چشم مردم با گستاخی تمام دستور بازداشت مردم بی دفاع را می دهند.دانشجویانی که در فصل امتخانات با قلم این افراد از شرکت در امتحانات ترم محروم شدند.بانوان و دخترانی که جلو چشم هزاران معترض حاضر در کف خیابان، با انگ این زالو صفتان پست فقط با یک اشاره این مزدوران و جیرخواران نظام به ماشین های بازداشت سازمان های اطلاعاتی منتقل گردیدند.فروپاشی این نظام نزدیک است و ما آماده انتقام از این زالوصفتانیم که به جان و اندیشه مردم با فرهنگ گیلان افتاده اند.
چه نزدیک است روزی که این مزدوران وطن فروش، کل سرمایه مافیای خود را برای خرید سوراخ موشی جهت فرار خانوادهایشان از چنگال عدالت باید به حراج بگذارند...

روز انتقام نزدیک است

لینک تصویر این خائنین به مردم آزادی خواه گیلان در کانال راسویاب: https://t.me/rasuyab/3514

 

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: