اعتراض یک زن شجاع به حجاب اجباری در اتوبوس

این زن شجاع در اتوبوس برای زنان از شاپرک شجری زاده و‌کمپین اعتراض به حجاب اجباری می‌گوید که مورد حمله زنی دیگر قرار می‌گیرد اما بقیه زنان دفاع می‌کنند.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: