طرح کودتای سپاه به کدام پروژه نظام خدمت میکند؟

صحبت های دکتر افتخاری با رضا وضعی در تلویزیون صدای ایران
آیا سپاه علیه نظام کودتا خواهد کرد یا این هم یک پروژه اطلاعاتی تازه از طرف اتاق‌های فکر نظام برای ادامه حیات نظام است؟

منبع: 
یوتوب
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: