م. روان‌شید در یک نگاه - استکهلم زمستان ۲۰۱۴

مراسم رونمایی از مجموعه شعر«کمی از موهایت همیشه بی‌پرواست»
بخشی از کارنامه‌ی ادبی م. روان‌شید، به همراه پیام هیوا مسیح

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: