کتیبه. مهدی اخوان ثالث - با صدای م. روان‌شید

کسی راز مرا داند/ که از این رو به آن رویم بگرداند...

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: