یونکر: اتحادیه اروپا باید متحد و منسجم در جهان ایفای نقش کند