هزاران کتاب تورکی بین دانش‌آموزان توزیع شد

فعالین تورک در شهر اردبیل همزمان با اولین روز سال تحصیلی جدید در ایران، در اقدامی مدنی و نمادین با حضور در اقصی نقاط این شهر بویژه در ورودی مدارس و با توزیع هزاران کتاب تورکی در بین دانش‌آموزان، ضمن تکریم زبان مادری، سیاستهای تک‌زبانی در ایران را مورد اعتراض خود قرار دادند.

فعالین تورک در شهر اردبیل همزمان با اولین روز سال تحصیلی جدید در ایران، در اقدامی مدنی و نمادین با حضور در اقصی نقاط این شهر بویژه در ورودی مدارس و با توزیع هزاران کتاب تورکی در بین دانش‌آموزان، ضمن تکریم زبان مادری، سیاستهای تک‌زبانی در ایران را مورد اعتراض خود قرار دادند.
فعالین هنگام توزیع کتاب با ایجاد فضای گفتگو و مقایسه ایران با کشورهای چند زبانه بخصوص کشورهای مدرن، مظالم فرهنگی علیه تورک‌های آزربایجان را به دانش‌آموزان این شهر تشریح و آگاه‌سازی کردند.
پیشتر در مناسبت‌های دیگر نیز، همچون روز جهانی زبان مادری در اسفند ماه، حرکت‌های مدنی از این دست در این شهر خبررسانی گشته بود.
همچنین از دیگر شهرهای آزربایجان هم خبر می‌رسد: به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، دیوارنویسی و پخش اعلامیه های گسترده که تأکید به حقوق اولیه تورک‌های آزربایجان می‌کند، انجام گرفته است.
در برخی از این شهرها نیز، توزیع کتاب تورکی مقابل درب مدارس گزارش شده است.
در اردبیل نیز همزمان با توزیع کتاب، دیوارنویسی و پخش اعلامیه‌هایی هماهنگ با دیگر شهرهای آزربایجان، صورت گرفته است.
فعالین اردبیل عنوان اعلام کرده‌اند که:" پخش کتاب‌های تورکی آزربایجانی طبق روال سالهای پیشین به مدت یک هفته در این شهر ادامه خواهد داشت."

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: