فایل ویدئویی نجات سرهنگ قلعه

تصاویری از نجات سرهنگ «فرشاد مهدوی قلعه» مهندس پرواز هواپیمای سانحه دیده، توسط یکی از افراد محلی دیده میشود. مضاف اینکه در گزارشی که برخی از منابع منتشر نموده اند ظاهرا در ابتدا، تعداد بیشتری از خدمه پرواز در قید حیات بوده اند ولی نهایتا بجز یکنفر همه درگذشته اند. برای یافتن قطعات گم شده پازل باید صبور بود

 

گزارش مبسوط مصاحبه با همسر سرهنگ قلعه را میتوانید در لینک زیر دنبال بفرمایید:

https://goo.gl/EZydLy

 

 

 

منبع: 
رکنا
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: