مخالفت با مسيح علينژاد چرا؟ بيانيه رضا پهلوي ،نا تو عربي

در این گفت و گو ابتدا به نقش مسیح علیزاده در جنبش زنان ایران اشاره شد و سه محوری که او در ملاقات با وزیر امور خارجه امریکا تاکید کرد و در پاسخ به حمله کنندگان ارتش سایبری رژیم و افراطی های چپ و داست،گفته شد که مجموعه اپوزیسیون در این چهل سال نتوانستند بانداز ه مسیح علی نژاد با جنبش زنان ارتباط بر قرار نمایند، در ادامه به سخنرانی علی خامنه ای و مناسبات جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا و کنفرانس ورشو وانگاه نقدی بر بیانیه شاهزاده رضاپهلوی ،فرشگرد و مقوله شکاف نسل ها شد و...

مخالفت با مسيح علينژاد چرا؟ بيانيه رضا پهلوي ،نا تو عربي و كنفرانس ورشو در گفتگو با دكتر دوشوكي

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر کیانوش توکلی

نظر : 
نظر جناب افشين جم كه برايم إرسال شد را در زير مشاهده كنيد:
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
متاسفانه جنبش زنان در ایران بخاطر آلودگی به ایدوئولوژی فارس سالاری، همانند دیگر گروههای اپوزسیون و بخاطر نادیده گرفتن و یا عدم درک حقوق ملتهای غیر فارس، به جریانی یک چشمی معروف شده که با یک چشمش به جامعه نگاه می کند و چشم دیگرش را با دستمال ایرانیت و پانفارسیسم بسته، بدینجهت حرکتی است معلول و یکسویه، که فقط توانسته در بین بخشی از جامعه مقبولیت پیدا کند.
عدم انتشار شده: 
false