«کنفرانس دو روزه به مناسبت چهلمین سالگرد رویداد سیاهکل»

با اطلاع شدم که کنفرانس دو روزه به مناسبت چهلمین سالگرد رویداد سیاهکل در شهر آمستردام ـدر تاریخ ١١ فوریه ٢٠١١، بر گزار می شود و پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از پژوهشگرانی که صاحب مطالعاتی دانشگاهی در این زمینه اند و نیز مبارزانی که روایتی از تجربه مستقیم خود در مواردی که به آن اشاره رفت دارند، دعوت می‌کند عنوان و خلاصه رساله یا روایت خود (۵٠٠ ـ ٣٠٠ کلمه) را به زبان انگلیسی یا فارسی که هر دو زبان کنفرانس خواهد بود، تا تاریخ نیمه‌ی اکتبر سال ٢٠١٠ میلادی به نشانی زیر بفرستنند

چندی پیش در مقاله ای تحت عنوان « "کمپلکس بادر ماینهوف" و" کتاب چریکهای فدایی »  نوشته بودم در حالی که جامعه آلمان به ماجرای "گروه بادر ماینهوف"(1)، " همچنان با حساسیت فراوان نگاه می‌کند و آن را هنوز به حافظه تاریخی نسپرده است ؛ چگونه است که جنبش سیاسی ایران به برادر دو قلوی ان یعنی چریکهای فدایی را بدست فراموشی سپرده است . اپوزیسیون سکولار در برخورد با چریکها ؛ موضوع تاریخی را سیاسی می کند و سطلنت طلبان، خشنونت را تنها به چریکها نسبت داده و ساواک را قربانی تروریسم و بی گناه جلوه می دهند اما در این سی سال از هر گونه عملیات تروریستی و جنایتکارانه علیه جمهوری اسلامی به وجد آمده و از ان پشتیبانی معنوی کرده است

از سوی دیگر وزرات اطلاعات ج . ا ظاهرا با ادعای نفی خشنونت و تروریسم در جامعه نظام پیشین ، برای چریکها تاریخ می نویسد ؛در حالی که خود از عملیات تروریستی علیه اسرائیل و امریکا حمایت همه جانبه می کند وسالانه صد ها نفر را در شهر ها، جلوی چشم کودکان به دار می آویزندوبا شکنجه ، شلاق و تیر باران به منتقدین خود پاسخ می گویند و هنوز از ترورهای فدائیان اسلام و ترور حسنعلی منصور و احمد کسروی بعنوان عملیات افتخار آمیز" اسلام " نام می برند!

 

بهر حال امروز با اطلاع شدم که کنفرانس دو روزه به مناسبت چهلمین سالگرد رویداد سیاهکل در شهر آمستردام ـدر تاریخ ١١ فوریه ٢٠١١، بر گزار می شود و پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از پژوهشگرانی که صاحب مطالعاتی دانشگاهی در این زمینه اند و نیز مبارزانی که روایتی از تجربه مستقیم خود در مواردی که به آن اشاره رفت دارند، دعوت می‌کند عنوان و خلاصه رساله یا روایت خود (۵٠٠ ـ ٣٠٠ کلمه) را به زبان انگلیسی یا فارسی که هر دو زبان کنفرانس خواهد بود، تا تاریخ نیمه‌ی اکتبر سال ٢٠١٠ میلادی به نشانی زیر بفرستنند

The Middle East and Central Asia Desk

International Institute of social History

Cruquiusweg 31

1019 At Amsterdam

Holland

meca@iisg.nl

__._,_.___

پیدایش سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران

پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی با داشتن مجموعه‌ی غنی از اسناد جنبش چپ مسلحانه در سراسر جهان، با هدف بازنگری تاریخی به این جنبش در ایران ١٣۵٧ – ١٣۴٩، کنفرانس دو روزه‌ی را در آمستردام تدارک دیده است.

پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی :

پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام (www.iisg.nl) با داشتن پیشینه‌ی هفتاد وپنج ساله در حوزه‌ی گردآوری اسناد مرتبط با جنبش‌های اجتماعی در آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین از یکسو و ارائه طرح‌های پژوهشی در زمینه‌ی بررسی‌های تاریخی این جنبش‌ها از سوی دیگر، امروزه در مقام بزرگترین و مطرح‌ترین مرکز پژوهش تاریخ اجتماعی در جهان قراردارد. بخش خاورمیانه و آسیای‌مرکزی این پژوهشکده، حوزه‌ی گسترده‌ی جغرافیائی را در بر می‌گیرد که از افغانستان و جمهوری‌های آسیای‌مرکزی آغاز می‌شود و با عبور از ایران، قفقاز و ترکیه، کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا را نیز در بر می‌گیرد. این بخش در کنار گردآوری مجموعه‌های اسناد تاریخ اجتماعی این حوزه‌ی جغرافیائی، طرح‌های متعدد پژوهشی را به انجام رسانده و در دست دارد. برپایی نشست‌های دانشگاهی به منظور فراهم آوردن زمینه‌ی تبادل نظر بین پژوهشگران و نیز ارائه امکانات پژوهشی از دیگر حوزه‌های فعالیت بخش خاورمیانه و آسیای‌مرکزی پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی بشمار می آید.

از شناسه‌های گونه‌گون قرن بیستم میلادی یکی هم زایش جنبش چپ مسلحانه روستایی و شهری در نیمه‌ی دوم این قرن است. بیست سالی پس از پایان جنگ دوم جهانی و از پی گسترش فزاینده‌ی مبارزات ضد استعماری در دهه‌ی پنجاه و شصت قرن بیستم، جهان دهه‌ی هفتاد به یک باره شاهد برآمد جنبشی در آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین شد که با به چالش کشیدن جریان‌های سنتی سوسیالیستی و کمونیستی، بر مبارزه‌ی مسلحانه به مثابه‌ی عمده شکل مبارزه علیه نظام جهانی سرمایه پای می‌فشرد. در ایران، رویداد سیاهکل و پیدایش سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، نشانه‌ی این رویکرد بود.

پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی با داشتن مجموعه‌ی غنی از اسناد جنبش چپ مسلحانه در سراسر جهان، با هدف بازنگری تاریخی به این جنبش در ایران ١٣۵٧ – ١٣۴٩، کنفرانس دو روزه‌ی را در آمستردام تدارک دیده است. نکاتی که در این کنفرانس به آن پرداخته خواهد شد عبارتند از:

جهان دردهه‌ی هفتاد،

ایران بین کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ و رویداد سیاهکل بهمن ١۳۴۹: جامعه و نیروهای سیاسی،

از رویداد سیاهکل بهمن ١۳۴۹ تا انقلاب ١٣۵٧: تدارک سیاهکل، از سیاهکل تا پیدایش سازمان چریک‌های فدایی خلق در فروردین ۱۳۵۰، عملکرد سازمان چریک‌های فدایی خلق و واکنش جامعه و دولت تا انقلاب ١٣۵٧، تأثیر این عملکرد بر فرهنگ سیاسی ایران،

رابطه‌ی سازمان چریک‌های فدایی خلق با دیگر گروه های سیاسی در ایران و جهان،

مباحث جاری در پهنه‌ی طرح مبارزه‌ی مسلحانه: جزنی – پویان – احمدزاده – شعاعیان – مومنی و دیگران،

زندان و جهان بیرون از زندان: شکنجه، تسلیم و مقاومت، پیوند گروه‌بندی‌های درون زندان با مبارزات بیرون زندان،

نگاهی از درون به سازمان چریک‌های فدایی خلق: عضو گیری، چگونه یک چریک شد و چریک ماند، خانه‌ی تیمی، زندگی روزمره یک چریک،

جایگاه‌ی زنان در سازمان چریک‌های فدایی خلق،

مرکز و پیرامون در شبکه تشکیلاتی سازمان چریک‌های فدایی خلق،

خلاصه رساله یا روایت خود (۵٠٠ ـ ٣٠٠ کلمه) را به زبان انگلیسی یا فارسی که هر دو زبان کنفرانس خواهد بود، تا تاریخ نیمه‌ی اکتبر سال ٢٠١٠ میلادی به نشانی زیر بفرستنند:

The Middle East andCentral AsiaDesk

International Institute of social History

Cruquiusweg 31

1019 AtAmsterdam

Holland

meca@iisg.nl

 

انتشار از: