چرا خامنه ای از افزایش قیمت دلار سود می برد؟! چرا تحریم های اقتصادی تنها به نفع خامنه ای است...!