«صفحه شما»

دوستان و خوانندگان عزیز، امکان کامنتها واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادانه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.

لطفا اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را به آدرس info@iranglobal.info ارسال کنید. از پاسخ به اعتراضات در کامنتها معذوریم.

دیدگاه‌ها

نام: 
اهل معامله
نظر: 
کشورهایی که از تحریم ایران سود می برند چند گروه هستند:
چین و روسیه در پشت صحنۀ تحریم ها دائما در حال تقویت و افزایش منافع حاصله از ایران هستند
اروپا بر اساس سیاست های هژمونیک آمریکا در زمانی که امکان چانه زنی و راضی کردن آمریکا را داشته باشد وارد میدان می شود و با عنوان میانجی گر قرارداد های خود را می بندد و سود خود را می برد که تا کنون نیز چنین کرده
انگلستان با قدرت چانی زنی قویتر با آمریکا بعد از اروپا وارد صحنه می شود و نقش خود را بازی می کند که نمایش زاغری نیز در همین راستاست
و نهایتا بازیگر تعیین کننده جبهه غربی آمریکاست
در این میان باید از گروه فرصت طلب دیگری مانند کره جنوبی و هند و برزیل و... نیز نام برد که فقط با اجاز بزرگترا اموال مردم ایران را هاپولی می کنند
بنابر این آنچه در نمایش نازنین زاغری بین انگلستان و ج ا ا در جریان است زورآزمایی انگلستان بعد از اتحادیه اروپاست
نام: 
ع.ب.تورک اوغلی
نظر : 
سالام ـ باعذرخواهی،جناب ناظر،اسمم را فکرکرده ام نوشته ام.بلی احمدی نژاد و حامیانش دلقکانی بیسوادی بیش نیستند.این تحفه های عصرجدید،نمایندگان بی شعوران عصرمدرنیسم حقوق بشری،عقلانیت ومنطق برحکومت دلارهای مفتی نفتی شعوبیه فاشیست فارس هستند،
نام: 
بی نام
نظر: 
ایران را خود پان فارسها تجزیه خواهند کرد , نه اسرائیل, نه عربستان و نه آمریکا و نه غیره و نه ذالک
نام: 
جمال
نظر: 
جناب کوردستان یا بهترە بگم جناب پان ایرانیست پیشنهاد میکنم بە فیلمهائی کە از روژهەلات شرق کوردستان پخش میشود نگاه کنید ملت کورد یک رفراندوم عظیم این چند روزە انجام دادە رفراندومی کە تمامی ملت کورد در آن شرکت کردند و مصیبت زلزلە را بە حماسە و افسانە تبدیل کردند ، باز هم پیشنهاد میکنم کە فیلمها را تا آنجا کە میتونید نگاه کنید تا بە عمق رفراندم کوردستان ایران در این چند روز پی ببرید ملت کورد جدای از رفراندم پوشیدە دارد تمرین حکمت داری هم میکنند در همان حال بە صحبتهای مردم گوش کن کە چە میگویند و چگونە از هویت ایرانی شما و حکمتش صحبت میکنند
نام: 
جمال
نظر: 
خبری دلخوش کنندە و در همان حال امیدوار بخش ،، تورکهای آذری میاندوآب نیز در همبستگی با زلزلە زدگان کرمانشاه آستینهایشان را بالا زدند و این فقط پایان خبر نیست ، مردم شرافتمند تورک آذری در میاندوآب بە نیروهای سپاه و هلال احمر رژیم جمهوری اسلامی باور ندارند کە کمکهایی کە جمع میکنند در اختیار این نیرو ها بگذارند ،، مردم شرافتمند میاندوآب کمکهایشان را بە اینجوهای مردمی در مهاباد تحویل میدهند کە با کاروانهای مهاباد بە دست مردم مصیبت زدە مناطق زلزلە زدە برسانند ، مهاباد ، البتە در قالب چندین اینجوی مردمی مثل کانون کوهنوردان مهاباد یا مثل انجمن محیط زیست و سبز مهاباد کە کاملأ مردمی و جدا از حکومت خود جوش تشکیل شدەاند کمکها مردم را جمع آوری میکنند
نام: 
کردستان
نظر: 
امرور ایرج مصداقی در تلویزیون میهن پرسید از همه پرسی و رفراندوم کردستان عراق چه ماند ؟صفر. یعنی فقط ضرر و زیان.جهان با تجزیه طلبی و ناسیونالیسم قومی مخالف است و هرگونه کوشش در این زمینه را با قدرت لایزال مردم در هم میکوبد.مردم ایران مانند سایر کشورها اجازه نخواهند داد که یک متر از کشورشان قربانی دسیسه بیگانگان گردد.
نام: 
جمال
نظر: 
کوردستان هر چند این روزها با مصیبت بزرگ زلزلە و ویران شدن خانەهای مردم زمی و کشتە شدن بسیاری بە سوگ نشستە ،، اما همەی صاحب نظران بر یک نظر متفق القولند کە این روزها کوردستان همراه با سوگ از دست دادن عزیزانش و مصیبت زلزلە بە یک رفراندم عظیم ملی نیز آرام و ساکت دست زد رفراندمی کە از ماکو تا لرستان ملت کورد یک صدا همبستگی ملی خود را نشان دادند و نشان دادند کە در کوچکترین فرصتی کە این ملت بدست اورد عبا کشوری بە اسم ایران را بە لقایش خواهد بخشید کمکهای ملت کورد و همیاری و کاروانها ی کمک ملت کورد آنچنان وسیع است کە بیشتر بە حماسە و افسانە شبیە است
کلیپی کاتاه از نوجوانان کورد محصل و کلیپی دیگر از کاروان کمک مردم مهاباد کە چگونە حتی مهاباد اسم سمبلیک برای هویت طلبی این ملت تبدیل شدە
https://www.facebook.com/tahir.qasimi/videos/10211422528498603/ ... کامیاران ، کرمانشاه گر تو نباشی
نام: 
بی نام
نظر: 
بنظر شما این تفسیر است؟
آیا شما سوادتان در حد دبیرستانی است؟
به این تفسیر نمی گویند در رشته ی خبرنگاری تفسیر یعنی:
بیان استدلالات و آوردن دلیل در رد یا قبول یک خبر
شما چه دلایلی در بیان این خبر آوردید؟! بریتانیای مهربان...
نام: 
آتاش
نظر: 
با سلام
دوشمنان صلح ، استقرار در منطقه با شایعه پراکنی مشغولند ، متاسفانه اپوزسیون ول معتل و از دوران های طلای قصر در رفتۀ خارج نشین که فرستهای بی شماری را از دست داده اند ! هم سوار آن موج های کذایی می شوند .مگر بدون برنامه و بدون برسمیت شناختن پتانسیل های واقعی ، نیروهای واقعا کاری بطور مشخص حرکت ملی آذربایجان در ایران کاری پیش خواهد رفت ؟ مگر این کار بدون نیروی صلح دوست کار آفرین ممکن هست ؟ حال عناد کرده خود را فریب و ملت را دنبال نخود سیاه بفرستیید .
نام: 
ناظر
نظر : 
از جناب Anonymous که جمله اش را، با "سالام - احمدی نژاد خودش کاره ایی نیست،معلمان پشت پرده از دلقک هایی همچون او همیشه درجوامع عقب مانده استفاده کرده اند،.." باید تشکر کرد! که با یک تحلیل کوتاه، اما جامع وضع کنونی جهنم ایران را بدرستی تصویر میکند. خامنه ای خود دلقکی بیش نیست، و اختیاری نیز ندارد. نیروهای استعمارگر خارجی او را به عنوان دلقک رهبری جلوه انداخته اند، تا چهل میلیون مردم تورک آزربایجان را به بهانه "رهبر خودش تورک است"، چهل سال بخواب جهالت فرو ببرند. اما این حیله دیگر کارائی ندارد، رژیم، و استعمارگران بخوبی میدانند، توفان سهمناکی در راه است. این بار سر مردم را با امام زمان و امدادهای مفت غیبی نمیتوانند گرم کنند، ثروت مملکت را بچاپند. دیگر نه شاه در ایران اعتبار دارد، نه امام. و نه احزاب شکست خورده پانفارسیسم! این مردم است که خود سرنوشت خود را بدست خواند گرفت.

نام: 
ع.ب.تورک اوغلی
نظر: 
سالام - نزدیک چهل سال ازعمردولت جمهوری اسلامی، و57 سال نیزدولت شاه شاهان براین سرزمین حکمرانی گذشت،
یعنی نودوشش سال خالص پان فارسیسم درلفافه های شاه وشیخ برما یک دوران طلایی جهانی راسوزانده وتنها کاری که کرده اند،حراج وفروش ونفت وگاز ودیگرمنابع تنهابخاطراتینیک خودوازدست ندادن افسارحکومتی اتینیکی با کشورهای استعماری کنارآمده ویا باباج دادن به همه توانسته سازمان ملل ودیگرنهادهای بین المللی را بسکوت وادارد،
دوستان،درچهل سال گذشته نماینده سازمانی که دولت ایران برای سرپاماندش بودجه می پردازد،این سازمان ونمایندگانش باید نظارت برحسن عملکردش ناظرباشد،دولت ایران حتی رسما اعلام میکند،ایران این سازمان راقبول ندارد،وبه نمایندگانش اجازه ورود به ایران رانمیدهد،شمابفرمایید،چه عاملی میتواند به ایران این حق رابدهد،که آقای لاریجانی علنا میفرماید ماقوانین این سازمان راقبول نداریم،
درپشت پرده کدام دست هایی
نام: 
ع.ب.تورک اوغلی
نظر: 
سالام - آنهاییکه زیادمدعی هستند،وهرکس که به مکه رفته یاازحقوق ملت هامی نویسند،فورا آنها به دم این وآن می بندند،
لطفابفرمایند،مگر این فرهنگسازان صدساله استخوان خوارآستان غرب نبوده اند؟
بفرمایند،کدامشان توانستند،درسرزمین خوددفن شوند،؟
بفرمایند،کدامشان ازخارج ارتزاق نمی شدند،؟
بفرمایند،چه کارپایه ایی وانسانی برای آیندگان کردند.؟
اگرکاراساسی وپایه ایی کرده اند؟چراهر30یا40 سال دراین کشوریک انقلاب ویا شبه کودتا میشود؟
چرا نیمی ازمردم که تورک هستند،ابتدایی حقوق انسانی مطابق بامنشورحقوق بشرقایل نشده اند،
چرا،کورد،تورکمن،بلوچ وعرب را درفقر ودربیچارگی نگه داشته اند؟
این روشنفکران نماها که درایران درصدسال گذشته دستشان درجیب دولت بوده است،نتوانسته یانخواسته اند،مطابق استانداردهای بین المللی کارنکرده اند؟
مگر،سعید،نفیسی،آشتیانی،کسروی،رپورتر،سیدضیا،قوام،ملک الشعرا،فروغی فرهنگسازنبودند؟ کو نتیجه
نام: 
تبریزی
نظر: 
بهتر بود تیتر این نوشتار به جای: (آینده ای قابل پیشگیری) که تیتری ناروشن است (تیره روزی پیشگیری شدنی) و یا (پیشگیری از تیره روزی) می بود زیرا از آینده نمی توان پیشگیری کرد اما از تیره روزی هائی که در آینده شاید رخ بدهند می توان پیشگیری کرد! باری، هنگامی می توان از تیره روزی هائی که در آینده برای مردم یک سرزمین شاید رخ بدهند پیشگیری کرد که در آن سرزمین کشورداری با خردورزی انجام شود اما در ایران و در سایه رژیم دوزخی ولایت فقیه نه تنها نمی توان از تیره روزی هائی مانند آسیب های زمین لرزه و سیل و توفان و ..... پیشگیری کرد بلکه خود رژیم ولایت فقیه تیره روزی بسیار بزرگی است که مردم ایران گرفتار آن هستند و آسیب هائی که رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه از هنگام روی کار آمدن پس از انتحار اسلامی بر مردم تیره روز ایران رسانده است بسیار بیش از آسیب هائی هستند که از رویدادهائی مانند .....
نام: 
اورمرلو
نظر: 
چقدرجالب وزیبا...دراظهارنظراین آقای ستاره داردوازده بار کلمات -هرز -چرند ویاوه تکرارشده...!خشم عظیمی دردلشان انباشته شده که باتمام تلاشی که میکنندبازهم تخلیه نمیشودوآزارشان میدهد..قلبی سیاه شده ومتراکم از نفرتی که کنترل نمیشود..کمی آرام تر ودوستانه تر عزیزم.
نام: 
استخانلو
نظر : 
مثل زمان مشروطیت محمود احمدی نژاد رفته داخل حرم شاه عبدالعظیم بست نشسته. و اطرافیانش انگار شعارهای زمان مشروطیت را سر میدهند. بین حکومتیان سطح فرهنگ از زمان مظروطیت و دوران قاجار هم پایین تر است. قرن 21 و پناه به حرم حضرت شاه عبدالعظیم در شهر ری.حریف او ، برادران..... از نجف آمده اند.
نام: 
ناصر دريادل
نظر: 
جناب احد آقاي عزيز
بابت زحمتتات متشكرمً،
براي من بسيار مفيد بود !
مخصوصا كه به هر دو زبان نگاشتي !
نام: 
Anonymous
نظر : 
سالام - احمدی نژاد خودش کاره ایی نیست،معلمان پشت پرده از دلقک هایی همچون اوهمیشه درجوامع عقب مانده استفاده کرده اند،
مگررضاشاه ،یاخمینی بهترازاو بودند؟درپشت صحنه راباید دید،
معلمان ومهندسان فکری حامی احمدی نژاد که اکنون فرافکنی پیش گرفته اند،درمیدانند،که برادران لاریجانی منفور دربین مردم هستند،میدانند،که لاریجانی و ولایتی،حدادعادل،روحانی،جوادی آملی،مکارم شیرازی، رفسنجانی،خاتمی،وو،،،دربین مردم
مشروعیت خودراازدست داده اند،فکرمیکند،میتواند عوامفریبی کند،
چون اوپوزیزاسیون ایران ،نتوانسته اند صداقت و لیاقت رهبری داشته وآنهانیزعقب مانده هایی بیش نیستند،مهندسان استعماری،ازدلقک هایی همچون احمدی نژادبازهم میخواهند، تست سیاسی دیگری داشته باشند،
خامنه ایی بدبخت،یا تحت محاصره مرتجعانی مثل مکارم،جوادی آملی،همدانی،علم الهدی،جنتی،شاهرودی،وو،،،ازطرفی محاصره شده بتوسط نمایندگان سیاسی موساد،انتلجس
نام: 
peerooz
نظر: 
جناب سازاخ,
حذف کامنت شما نشان میدهد که سایت "در و پیکر" دارد اما "چفت و رزه" آن محتاج تنظیم و تحکیم بسیار بهتری ست..
نام: 
peerooz
نظر: 
جناب سازاخ,
بنده از روی کنجکاوی از سرکار خانم آتوسا پرسیدم چگونه مقاله ای را منتشر میکنند که "هیچ دخالتی در انتخاب آن" ندارند" و ایشان فرمودند "بنده در دادگاه نیستم که بخواهم پاسخگوی مخالفان هر نوشتاری باشم.". بنده - بنا به عادت خود که معمولا اول کامنت و سپس در صورت تمایل به مقاله میپردازم - اصلا مقاله را نخوانده ام که موافق و یا مخالف آن باشم. وشما در دفاع از ایشان فرمودید " آزادی در و پیکری ندارد،" و ترس من هم این بود که شاید هم در و پیکر ندارد که شما هم ظاهرا مایل به یادآوری گفته های سابق خود نیستید. هیچ اشکالی نداشت که ایشان میفرمودند مقاله به توصیه جناب توکلی انتشار یافته و من شما را از توهم اینکه سایت در و پیکر ندارد در میآوردند. بر خلاف گفته شما, سایت "در و پیکر" دارد اما کنترل صد و خرده ای همکار, اگر غیر ممکن نباشد بسیار مشکل است. ضمنا صحبت از " دویست گرم گوشت زائد در جلوشان"
نام: 
کیانوش توکلی
نظر: 
جناب سازاخ گرامی ، کامنت شما به دلیل طرح مسایل نا متناسب ، حذف شد در صورت تکرار ، اکانت شما به مدت یکمآه بسته خواهدشد
نام: 
کیانوش توکلی
نظر: 
آقای سیامک مهر قبل از اینکه روانه زندان شود،از قدیمی ترین نویسنده سایت ایرانگلوبال بوده است.اینجانب آمیل ارسالی سیامک را برای درج در سایت، برای خانم آتوس،ا فوروارد کردم ( برخی از امیل های دریافتی را برای ایشان جهت نشر در سایت ارسال می کنم) اما مسولیت آن بعهده اینجانب است . قبلا با خانم آتوسا صحبت کردیم اگر از نظر ایشان ، مشکلی در متن نوشته باشد که متوجه آن نشده باشم ، ایشان اختیار دارند که از درج نوشته خود داری نماید.
نام: 
استخانلو
نظر: 
باز هم تکرار.
باز هم کودکانه . عامیانه. قهوه خانه.
حتی عنوان این نوشته ،آشنا و تکراریست.
حیف از این دلارهای آل سعود نفتی.
این سایت شده پاتق کسانی که حرفی برای گفتن ندارند و فقط تکرار مکررات.
نگاه کنید به فاجعه زلزله . چقدر حرفهای 2 قرونی قهوه خانه ای خاله زنکی اینجا زیر هم چیده شده. غالبا فقط از یک نفر. که فقط اخبار سایتهای اقلیم دیگر را به اینجامنتقل میکند.
این دکتر بلوچ ،بارها ایرانیان و شیعیان را در چند ماه اخیر تهدید به قتل عام از طریق سنی های پاگستان و عربستان نموده و بمب اتم اسرائیل و پاگستان را مدام به رخ ایرانیان می کشد.
من نمیدانم ...........داده ؟ گویا در زمان شاه، حتی مسئول حزب پان ایرانیست یا رستاخیر یا یک کوفت و زهر مار دیگری بوده.
نام: 
جمال
نظر: 
تنها در ایران میتواند اتفاق بیفتد درگیری نیروهای ضد شورش سپاه با مردم سر پل زهاب مردمی کە عزیزانشان را از دست دادەاند خانهایشان ویران شدە و ٤ شب است در سرما بدون سر پناه بسر میبرند

https://www.facebook.com/behzad.haidary.965/videos/154377631976159/
نام: 
بی نام
نظر: 
زیرا دولت جمهوری اسلامی درگیر چاپیدن جیب ملت و ساختن بمب و موشک است و اینکه کل ملت ایران نیز نابود شوند برایشان مهم نیست.
بانو این کشور رو به قهقرا است و مردم آن این را می خواهند وگرنه تغییر نظام کاری ندارد البته بگوئید چه کسی بیاید که بدتر از آخوند نباشد؟ از سلطنت طلب و دموکرات همه قدرت را برای خود می خواهند و کسی به فکر مردم نیست.
مستدام باشید بانو
نام: 
رهپو
نظر: 
حقیقت این است که مردم ایران قربانی توهمات پیروان اسلام و جریانات چپی قرار گرفته اند بجای میهن پرستی و سعادت ایرانی گروهی مرده عرب ومردگان غربی مانند مارکس و شرکا را سمبل زندگی دنیایی و آخرت کرده اند.مردم ایران راهی جز خروج از دین اسلام و تصفیه حساب با گروهای چپ و تجزیه طلب ندارند.