«صفحه شما»

اصل مطلب: 

دوستان و خوانندگان عزیز، امکان کامنتها واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادانه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.

لطفا اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را به آدرس info@iranglobal.info ارسال کنید. از پاسخ به اعتراضات در کامنتها معذوریم.نام: 

صادق تبریزی

نظر: 

آقای لوائی آنموقع که با طرف مقابل نشست و بر خواست میکردی و از امکاناتش برای زدن این و آن استفاده میکردی خوب بود حالا میانه ات بهم خورده و آمده ای در این سایت ای وای - ای وای میکنی دعوای شخصی تو به حرکت ملی آذربایجان مربوط نیست چون طرف مقابل تو را همه میشناسنذ و این تو ستی که بی آگاه بودی و بهتر است از این شکایت کردن های بی خودی نیز دست بر داری و حرکت ملی را با این طور مسائل مشغول نکنی و در ضمن دست های غیبی وارد این اختلاف شخصی شما میشود و با گفت بح بح جح جح آتش بیار معرکه میشوند و باید با عقل سلیم به ین دستهای غیبی رژیم فرست نداد .

نام: 

آ. ائلیار

نظر: 

بله، ur و mu هر دو ترکی ست.
ریشه ی زبانهای اتصالی کنونی به زبانهای اتصالی باستانی مربوط است. در آذربایجان و ایران و منطقه ،زبانها و لهجه های اتصالی رایج بودند. کلمات باستانی اتصالی زیادی در زبان ترکی داریم.
زبان سومری در منطقه ی ما جایگاه مهمی داشت. و بسیار کامل و پیشرفته بود. به نوعی مادر زبانهای انصالی در منطقه بشمار میرود. کلمات مشترک زبادی با زبانهای اتصالی باستانی و کنونی دارد.
نام مکانها با کلمات باستانی مانند اور، و غیره گرفته شده از همین زبانهاست.
زبانهای اتصالی در منطقه حد اق یک هزاره پیش از زبان آسوری در منطقه رایج بودند.
شاهان آشور در هزاره ی سوم ق.م . پیدا شدند در صورتی که مردمان اتصالی زبان آذربایجان یا منطقه ایران امروزی و جوار آن، در -هزاره ی چهارم صاحب محل سکونت بودند.

نام: 

داور

نظر: 

هشدار این نویسنده خیره خواه را گوش کنیم و فریب شعا رها و نمایشات سازمان رجوی ر ا نخوریم. دعوت از دوسناتور امریگائی در جشن نوروز در البانی و خرج های ملیونها دالری بیهوده کمکی به رسیدن ازادی و دمکراسی در ایران نخواهد کرد . سازمان مجاهدین در خدمت عوامل و سازمانها و دولتهای غربی د رکمین قدرت نشسته است . براه اندازی و دامن زدن به جنگ قومی در ایران فقط به سود ارتجاع حاکم اخوندها و سران فرقه رجوی است.

نام: 

اسکندر

نظر: 

اسم های جعلی فارسی که در دوره فاشیستی رضاخانی ساخته و تحمیل شدند باید با اسامی اصلی عربی و ترکی و بلوچی جایگزین شوند یکی از این اسم های جعلی خرمشهر است .
واقعا که وقاحت فاشیست های فارس حد و مرزی ندارد ولی خودشان هم میدانند که دوره یکه تازی انها رو به اتمام هست

نام: 

آ. ائلیار

نظر: 

ادامه نوشته:
پس از دید من اگر منشور مشترکی هم باشد باز کمبود حل نمیشود. چرا که فعالان نیاز به یک « فلسفه» دارند. فلسفه ی
« انسان دوستی» که بر عناصر «آزادی و برابری و مبارزه و فداکاری و گذشت و راستی و درستی و هوشیاری» تکیه کند.
نیاز به « فلسفه ی انسان دوستی و مبارزه» داریم.
فلسفه ای که « گاندی و مارتین لوتر کینک و ماندلا و مانند اینها» در عمل نشان داده اند. نیاز به فلسفه ی انسانهایی داریم
که در دوران تسلط فاشیسم بر اروپا « با تکیه به عشق به آزادی و انسان» علیه فاشیسم جنگیدند و « دموکراسی نسبی» خود را بعد از جنگ برپا نمودند.
---
بدون داشتن « فلسفه ی عشق و آگاهی و انساندوستی و مبارزه و آزادی» تبدیل میشویم به آدمهایی که دوست گرامی خصایل آنها را جمع بندی کرده است.
راه کسب «فلسفه ی انساندوستی و آزادی» ، سئوال و آزمایش، سئوال و آزمایش و باز هم سئوال و آزمایش است.

نام: 

آ. ائلیار

نظر: 

در کامنتی که زیر این مقاله هست در رابطه با آذربایجان نوشتم:
« در مسئله ی آذربایجان بدون « وجود یک جبهه ی متحد از همه گرایشها» گام مثبتی نتوان برداشت. و همه ی سئوالات دیگر بی پاسخ می مانند. اما با وجود جبهه قدمهای مثبت ممکن است. « مرکز و اورگان تفکر و عمل آذربایجان» را باید آفرید و از شرایط « جنبشی و خود بخودی» ضرورت دارد گذر کرد. وگرنه نمی توان از عهده ی مشکلات پیش پا برآمد.» اضافه میکنم، درست است که در داخل امکان چنین کاری به صورت علنی ممکن نیست، ولی سئوال این است که آیا به شکل مخفی هم انجام چنین کاری ممکن نیست؟ قبل از جواب به این سئوال طرح موضوع « تشکیل جبهه» بیشتر در رابطه با فعالان خارج طرح شده است. حداقل میتوان در خارج این کار را انجام داد.
برگردم به جواب سئوال اول: درست است که در داخل اختناق شدیداً مانع تشکیل جبهه است ولی انجام این کار به «شکل غیرعلنی ناممکن نیست.»

نام: 

yaradiciliq

نظر: 

اگر بخواهیم از همه این رویداهاومطالب و نوشتار ها نتیجه گیری کنیم واقعیت این است که جریان روشن فکری از ترک ایرانی وعرب بازی و تسخیر قدرت سیاسی ر ا به جریانی بنام اخوندسالوسانه باخته و این همه داستان است . انچه اکنون گفته و نوشته میشود نامی جز نوحه خوانی ندارد . جریان روشن فکری همچو کودکی یتیم بی سرپرست است . انچه میگوید اعتبار تاریخی وتوان گذر از یک بحران اجتماعی ندارد و همچنان ضیعف برای پذیرفتن اندیشه و قالب دیگری برای اینده میباشد .کشف تاریخی این افراد شناسائی دشمنی بنام پارس و زبان انها و نظام حاکم را نمانیده این گروه از مردمان قرار دادن است .با این تصور بدوی ازجهان از انچه وجود دارد راهی به شاهراه وجود ندارد .جریان روشنفکری مدعی هنوز به صورت مستقل و با هویت متولد نشده و انچه در نظر میاید نوزادی چند سر بیش نیست .

نام: 

yaradiciliq

نظر: 

من آواره ام! چون متولیان« خدا»، حامیان و شریک های « الله» و عمله های الهی زنده ماندن را بر من روا نمی دارند و هرآینه اگر بر من که اندیشه ام با ذهنیت آنان در تضاد است دست یابند، سرنوشت همان جوانان در انتظارم خواهد بود.
من آواره ام. من از خانه ی پدری رانده شده ام. من زندگانی را دراین دربدری باخته ام...
مرا کنون هم زنده مپندارید. من در فراق آن خاک کم حاصل، آن هوای خشک تابستان وآن سرمای شلاقزن زمستان، مرده ام. اگر زمانی زنده بودم، اکنون ملزم به زندگی ام. اگر گویا و سرزنده بودم، اکنون جماد و میّت شده ام. اگر در اقلیمی ساکن بودم، کنون سرگردانم. اگر سالم و به سامان بودم، حال خسته و پریشانم.
من پریشان از دست بیداد رفته بر میهنم. من ویلان در غربت غربم. هیهات که من در این بهشت روی زمین غریبم... آخر من کوچیده ام، من میهن رهاکرده ام، من بی وطنم.

نام: 

Anonymous

نظر: 

لباس کردی در سرزمین اصلی خود یعنی هندوستان بسیار محترم است . شلوار کردی با شلوار بلوچی و اوغانی بسیار شبیه هستند
ما ترکها نیازی به حمایت شماها نداریم ما را وارد دعوای شیعه سنی عربستان با رقبای منطقه ای اش نکنید وگرنه شمشیر قزلباشی هنوز در دست ما هست.
نویسنده مقاله از کدام قومیت است که دلسوز همه شده است؟

نام: 

شاه دوست

نظر: 

باز هم اباطیل بهمن موحدی شروع شد. آمریکا و انگلیس شورش 57 را مصادره نکردند. آنها خود عامل و پایه ریز شورش 57 جهت قهقرای ایران بودند. وقتی شاه از ایران خارج شد، گفت که با رفتن من ایران میرود و با رفتن ایران خاورمیانه هم میرود. اکنون بعد از 38 سال، سخنان شاه به واقعیت پیوست. برای نابودی یک کشور به اقلیت خائن و اکثریت نادان نیاز هست. اقلیت خائن که هدفشان دموکراسی نبود، بلکه ترور و خونریزی و قبضه ی قدرت بود شامل مجاهدین و آخوندها و توده ای و فدایی بودند. مردم نادان هم به دنبال آنان پیش رفتند.

نام: 

ناصر

نظر: 

مرکز ترکستان شرقی در شمال غرب چین URumçi, با UR شروع میشود. در اطراف مشکین شهر اذربایجان، روستایی به اسم UR وجود دارد.
رشته کوههایی بنام URami در اطراف مشکین شهر واقع شده اند. MI و یاMU هر دو در کلمات urMU و یا urMİ پسوندهای ترکی هستند.

نام: 

اینده

نظر: 

اگر به حرکت تاریخ و قدرت مردم اعتقاد دارید، یقین داشته باشید که این حکومت و با تمام چلز پلزش فرو خواهد ریخت، امریکایی ها به دلایل استراتجیک این رژیم را حفظ کردند، و دیگر احتیاج به ان ندارند و بعد از سوریه و خفه کردن داعش در عراق، نوبت به گستاخی 39 ساله اقایان فارس و رژیم مذهبی انان است که امروز متوسل به تاریخ 2500 ساله مجهول انان شده است، تا چند نفر ار دور خود جمع کند.
اما قدرت اکثریت مردمان ایران یعنی ملیتها، در حال شکل گیری است، فقط صبر کنید تا سوریه تمام شود، به همین دلیل ایران تمام سعی خود را میکند تا عمر داعش در عراق و سوریه بیشتر شود، هم دخالت خود را توجیع میکند و هم امریکایی ها را در ان شغول میکند، و فکر میکنند که درب روی همان پاشنه خواهد چرخید!!!!!

نام: 

بابک خرم دین

نظر: 

منم بابک خرم دین از آذربایجان: باید دشمن ایران و ایرانی را شناخت وبا بهانه های واهی آنان که همانا گندم نمایان جوفروش هستند را شناخت آنان که همانا بخش عمده ترکان وعربان هستند.با صدها ترفندو فریب عوام فریبی می کنند امپریالیسم اسلامی با دروغ مقدس اش سر جای خودش ولی همین کارگزاران مهاجم با زبان ترکی وعربی تکلم میکنند و باوقاهت تمام بر ضد ایران و ایرانی قدم بر میدانند البته سه قدم به جلو چهار قدم به عقب است. آن ازانتر ناسیو لیسم چپ و این جامعه اسلامی بدآ بحال خوش باوران. ایران با هویت و قدمت چند هزاره ای گهواره تمدن بشری آرام آرام به راه خود با زخم های برتنش با ناخواسته مارهای لانه کرده درآستین اش این روزهای ناخوشایند را می پیماید.
جاوید و پاینده باش ای ایران بدور باش از دروغ و دروغگویان

نام: 

حق سوز

نظر: 

آقای لوایی
لطفا ادامه بدهید. ما جوانان طرفدار تو هستیم. مسئله این است یک نفر تخریب و اهانت کرده و باید عذر بخواهد. از ملت آزربایجان باید عذر بخواهد. من همه فیلمها را دیدم و خجالت کشیدم. این کامنت نویسها ایمیل بدهند تا من فیلمها را بفرستم. از آقای توکلی می خواهم راهی نشان دهند تا فیلمهای تخریب را در ایندسایت بگذاریم تا مردم ببینند و قضاوت کنند

نام: 

بهمن موحدی(بامدادان)

نظر: 

ایران تنها در صورتی می تواند در برابر این ایران‌ زدایی مقاومت می‌کند که این آخوندهای پلیدِ حاکم بر ایران سرنگون شده باشند. هر دقیقه که بر عمر رژیم پلید و ضدبشری جمهوری اسلامی افزوده می شود، ایران به سوی تجزیه و نابودی کامل نزدیکتر می شود. در حالی که هر روزه گرد و غبار استان خوزستان را درنوردیده و آب لوله کشی ساکنین مرکز استان گل آلود خارج میشود و همه اینها توسط شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده دارند ، طبق اسناد موجود دولت آخوند روحانی به جهانگیری معاون اول ریاست جمهور دستور میدهد با فروش شرکتهای دولتی تا سقف 25000 میلیارد ریال و اختصاص قسمتی از بودجه آن ارز مورد نیاز برای تهیه 5000 خشت طلای 24 عیار و مقدار ده تن نقره برای مرمت و بازسازی کربلا و سامرا هزینه نمایند. !!! این تنها یک سند از انهدام ایران از داخل است که آخوندها مسئولیت اجرای آن را بخوبی عهده دار شده اند.

نام: 

به توکلی

نظر: 

ژوبین رازانی- نام حقیقی "منصور حکمت" - است . که گویا از زردشتیان شیراز بوده . یا یکی از اقلیت های دیگر مذهبی قومی ایران.

نام: 

قور قوریک

نظر: 

برای درک نوشته های لوای باید اول کتاب یاداشتهای زیرزمینی اثر داستایفسکی را خواند.

نام: 

قور قوریک

نظر: 

وای که این گزارش های تاریخی ایران اعصابمون را داغون میکنه!


نام: 

کلاغ سیاه

نظر: 

در کامنتی که کلاغ سیاه نوشته بود و عقیده داشت که اردوقان نامه و یا سفیری به پارلمان اروپا خواهد فرستاد تا بخاطر گفتار غیر متعارفش عذرخواهی کند، حالا غلط از کار بیرون آمد. چرا؟ چونکه اردوقان امروز ثابت کرد که از اروپائیان اروپائیتر است و میخواهد پس از 16 آوریل که سنبه اش را سفت به زمین کوبید، در روز 25 آوریل از مردم یک رفراندم برای ورود به اتحادیه اروپا بگیرد. بهرحال این تنها ترکیه نیست که قصد رفراندم برای ورود به اتحادیه را دارد بلکه کشورهای مراکش، الجزایره و تاتارستان، آذربایجان، مغلستان و به احتمال زیاد گامبیا نیز از این روش ترکیه قصد تقلید دارند. و چنانچه بعداً این کشوهای لیبرال اکثریت را بدست گرفتند میتوانند کشوهای اروپائی ثابق را مجبور کنند تا دوباره حکم اعدام را در همه کشورها قانونی کنند و روزنامه نگاران را بفرستند در مزارع دروکاری و جامعه شناسان را

نام: 

حسن

نظر: 

آقا لوایی،
این همه کلی گویی، گلایه، تهدید و... خسته شدیم. بهتر است به جای کلی گویی اسم متهم را بنویسی و دنبال مسئله را بگیری. اگر به نوشته هایت ایمان داری چرا اسم متهم را نمی نویسی؟ از چه می ترسی؟ ازاینکه خودت اتهمام می زنی و ممکن است به جای متهم، خودت گرفتار شوی؟ معلوم نیست این متهم شما مامور رژیم ایران است، یا آمریکا؟ یا هر دو یا هیچکدام؟ ادعا می کنی که "كار من قضاوت نيست بلكه تحليل و بداشت و ارائه ى نظر و راه حل است" اما این نوشته تو فقط تهمت زنی و قضاوت یک طرفه است. تصویه حسابهای شخصی و عقده خالی کردن شما نه به نفع آذربایجان، نه به نفع این سایت و نه به نفع گفتمان جدی، بلکه عملا به نفع افرادی خواهد بود که دنبال پخش شایعات هستند.

نام: 

ژوبین

نظر: 

به این ساواکی بیمار : کافر همه را به کیش خود پندارد. از تهمت زدن به دیگران خودداری کن. ساواکی و ساوامایی هم خودت هستی. من یک ایرانی میهن پرست هستم.

نام: 

ژوبین

نظر: 

کیانوش توکلی تو از پاسخ به سوالات من عاجز هستی و زبانت کوتاه است و جوابی نداری. برای همین از اهرم سانسور استفاده میکنی و کامنتهای مرا منتشر نمیکنی تا حداقل خوانندگان در این مورد قضاوت کنند. تو فرقی با رسانه های جمهوری اسلامی نداری. آنها هم زبانشان کوتاه است و عاجز از جواب هستند. بنابر این از درج کامنت خودداری میکنند. یک سوزن به خود و یک جوالدوز به دیگران بزن. تو انسان متکبری هستی و فکر میکنی از همه بیشتر میفهمی، اما این طور نیست.

نام: 

بهمن موحدی(بامدادان)

نظر: 

تصحیح یک غلط املائی در کامنت سوم اینجانب : تمامیت ارضی به اشتباه تمامیت ارزی تایپ شده بود که بدینوسیله تصحیح می گردد. با عرض معذرت.

نام: 

بهمن موحدی(بامدادان)

نظر: 

ماندگاری ایران و ایرانی در گرو سرنگونی تمام عیار رژیم ضدبشری و پلید جمهوری اسلامی به دست خلق قهرمان ایران است. اگر دیر بجنبیم، باید شاهد ویرانی ایران زمین باشیم. تنها یک راه برای مردم و همه نیروهای آزادیخواه باقی مانده است و آن تلاش برای سرنگونی هر چه سریعتر رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی است. باید با تمام توان و در تمام عرصه ها بر علیه رژیم جمهوری اسلامی وارد عمل شد و به موازات آن طرح های ویرانگرانۀ آمریکا و متحدینش را افشا کرد و فریاد آزادیخواهی مردم ایران را به گوش جهانیان رسانید. اپوزیسیون موظف است با تحلیل شرایط کنونی جهان ومنطقه ، طرحی برای سرنگونی در کوتاه مدت ارائه دهد.
نقش مردم و نیروهای اپوزیسیون مترقی در این برهه خطیر، بسیار اساسی و تعیین کننده است. دست روی دست گذاشتن و سپردن سیر تحولات به دست سرنوشت، یعنی در تاریکی نشستن و روشنایی را پاییدن، هرگز نقطه پایانی بر ظلمت خانمانسوز

نام: 

بهمن موحدی(بامدادان)

نظر: 

دامنۀ فاجعۀ ایران ستیزی و برباد دادن سوابق ،تاریخ ، اقتصاد و تمامیت ارزی کشور توسط رژیم ضدبشری و پلید جمهوری اسلامی آنقدر گسترده است که یک نفر نخواهد توانست بخوبی از عهده گردآوری و تدوین و اطلاع رسانی بموقع آن بخوبی و در یک تایم زمانی مناسب برآید و در واقع به یک تیم زبده نیاز است . میهنمان ایران در دام اهریمن صفتانی با حربۀ دفاع از دین و کمک به پایداری اسلام افتاده و متاسفانه با ترکیب جهل و خرافه از درون چونان کرم تنه این درخت تناور را جویده و به اقتضای منافع اربابانشان با آتش افروزی و ایجاد جنگهای مذهبی فرقه گرایانه و قومی قبیله ای در عراق و سوریه و یمن و افغانستان و …. به اجرای نقشه نابودی ایران و در مرحله بعد ؛ تجزیه نهایی خاورمیانه کمکهای شایان مینمایند.
ما ایرانیان برای نجات میهنمان باید هرچه زودتر رژیم پلید و ضدبشری جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم.

صفحه‌ها