سخن روز

تحولات اصفهان از نوع جدیدی از مصاف مردم با رژیم خبر می‌دهد.  مصافی که مردم را به دلیل فشارها و بحران‌های سخت اقتصادی در برابر رژیم و نیروهای امنیتی جری‌تر می‌کند، و رژیم را به دلیل درگیری‌های درونی آن در سرکوب مردم ضعیف‌تر.  مصافی نیز که مردم روحانیت رانت‌خوار حکومت را جزیی از ماشین سرکوب رژیم تلقی می‌کنند و رفتاری متناسب با آن از خود...

جرج باخ در کتابی تحت عنوان "بس کن من را ديوانه کردی" (1) بحثی را مطرح کرده است که بنظر اينجانب در دوران حاضر برای جنبش سياسی ايران مفيد است و به همين دليل پيش از آغاز موضوع اين نوشتار، نظريه جرج باخ را  توضيح می دهم. منظورم اين است که در زمان حاضر هنگاميکه با اکثر مخالفان سياسی ايران حرف می زنيد خود را با يکی از جريانات قديم سياسی تعريف می کنند: نظير پادشاهی خواهی، جبهه ملی، اصلاح طلبی اسلامی...

14 کامنت

با باز شدن شکاف جدید در هرم قدرت سیاسی و آشکارتر گشتن تناقضات لاینحل نظام اسلامی با انسان و زندگی؛ مباحثات پیرامون شعارها و تاکتیکها داغ شده است و در اپوزیسیون هم زمزمه هائی برای ایجاد پیوند عاطفی با شعارهای پوزیسیون و گذر از ولی فقیه شنیده می شود.

احمدی نژاد روز 22 بهمن  با شعار «زنده باد بهار» آشکارا به تقابل  با "فرمایشات" رهبر پرداخت....

1 کامنت

...

4 کامنت

سرنوشت جنگ مافیاهای تشکیل دهنده نظام جمهوری اسلامی  به کجا می انجامد؟ قیام علیه جباریت و بربریت اسلامی در اوج گسل در بالا آغاز می شود؟ ویا تشدید بحران اقتصادی و جنبش گرسنگان بزودی گریبان نظام را می گیرد؟ ، یا جنگ، میهن فروشی و ماجراجوئی های پان اسلامیستی حاکمان عاملی میگردد تا تفنگ ها بسوی دشمن خط مقدم، نظام نکبتبار جمهوری اسلامی برگردانده شود و با تغییر رژیم، سیاست های منطقه ای و جهانی بر...

سند راهبردی «اتحاد برای دموکراسی در ایران» در باره «انتخابات آزاد و منصفانه» منتشر شده است.  در این سند سعی شده که...

در آستانه انقلاب درهای زندانها باز شدند و از حبس رستگان خود را میان امواج خروشان جنبش ضد دیکتاتوری یافتند. تظاهرات خیابانی با شعارها و حضور اسلامگرایان و آلترناتیو حکومت دینی پر رنگتر می شد. صدای دیکتاتورستیزان  در نه به حکومت اسلامی میان طنین بلندگوهای که ایران را پوشش داده بودند گم بود. برای 19 بهمن عازم تهران شدیم و در جریان حمله به سلطنت آباد و ... وقتی غارت اموال عمومی، خشم کور در جنبش...

خامنه ای موجودیت جمهوری اسلامی را سخت به موقعیت، منافع و سرنوشت خود گره زده است. او با ایجاد بزرگترین مافیای تاریخ معاصر، نهادهای سیاسی، نظامی، اقتصادی، دینی را زیر پوشش «بیت رهبری» قرار داده است.
رهبر، نهادها و افراد را تا گماشتگان خود تنزل داده و از آنها بعنوان عاملین اجرائی بهره برداری می کند. تاریخ مصرف هر فرد در نظام تابع کارائی و انطباق پذیری اش با منافع،علائق و سلائق رهبر است....

محمد نوری‌زاد به مناسبت سالگرد انقلاب سال 57 در وبلاگش مطلبی تحت عنوان «ای کاش انقلاب نمی‌‌کردیم!» نوشته است.  او نیز پس از تجربه‌های تلخ و دردناکی که در سال‌های اخیر داشته به این نتیجه رسیده که انقلاب سال 57 ویرانگر و واپس‌گرایانه بوده است.  پشیمانی از شرکت در انقلاب اسلامی 57 شامل حال بسیاری از انقلابیان آن دوره شده است.  اکثر اینان در خفا و به طور...

دیکتاتور به پایان عمر ننگین خود نزدیک می شود و هارتر از گذشته اعدام های خیابانی، احکام پیشاقرون وسطائی قطع دست و سرکوب رسانه ها را در دستور کار قرار داده است.

وقتی دیکتاتور علیه انتخابات آزاد فتوا داد؛ می بایستی در ادامه چوبه های دار را بر می افراشت، تبرها را برای قطع دستها تیز می کرد و ازاذل و اوباش را برای بستن رسانه ها بسیج می کرد و چنین نیز کرد.

...
1 کامنت

این روزها رفت و آمد به اتحادیه اروپا زیاد شده است.  چند روز پیش آقای رضا پهلوی با مقامات این اتحادیه سخن می‌گفت و به فاصله کوتاهی آقای امیر ارجمند به همراه سه تن از اصلاح‌طلبان و نیروهای ملی-مذهبی در آن‌جا صحبت کردند.  مجاهدین خلق هم که مرتبا آن‌جا پلاسند و در رفت و آمد.  از نوع این دیدارها با مقامات آمریکایی نیز در جریان است.  گروه‌های دیگری هم هستند که گهگاه با مقامات اروپایی و...

14 کامنت

جمهوری اسلامی نظامی شترگاوپلنگی ست. مجموعه ای متناقض که از پتانسیل انسان ستیزانه و ویرانگرانه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چشمگیری برخوردار است. بقول شاعر آزادیخواه فرخی یزدی:
از یک طرفی مجلس ما شیک و قشنگ
وز یک طرفی عرصه به ملّیون تنگ
قانون و حکومت نظامی و فشار
این است حکومت شترگاوپلنگ
حکومتی که فجایع 33 سال گذشته را ببار آورد، از اسلام و فرمانفرمائی نمایندگان الله در...

1 کامنت

این عنوان از من نیست، از فواد صادقی در تارنمای بازتاب امروز (متعلق به محسن رضایی) است.  او معتقد است که «شعار انتخابات آزاد به فصل مشترک...

سرکوب و اختناق تاریخی در ایران بستر بازبینی فلسفی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی  به ملت ایران نداده است تا خود را از زیر اوار تاثیرات مخرب ایرانی ستیزان رها کرده و  روح و روان جامعه را پالایش دهد.بدرستی  گفته اند: ملتی که گذشته ی خود را نشناسد دوباره اشتباهات را تکرار می کند.

از همینرو دومین...

26 کامنت

حادثه فجیع و وحشتناک حمله و تجاوز جنسی و ایراد ضرب و جرح به یک دانشجوی زن هندی به وسیله شش مرد در یک اتوبوس و پرتاب او به بیرون که به مرگ او منجر شده است نه فقط کشور یک میلیارد نفری هند و بلکه جامعه جهانی را تکان داد و به بزرگ‌ترین اعتراضات پیوسته مردم هند و بسیاری دیگر در سایر نقاط جهان منجر شده است.  البته نه تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان در هند کم اتفاق می‌افتد و نه زن‌ستیزی و زن‌...

صفحه‌ها