اخبار

طی روز گذشته و امروز، دو کارگر در شهرهای دزفول و بافق در سایه فقدان ایمنی محیط کار جان خود را از دست دادند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.
جزئیات کشف گور یک جنگاور سه هزار ساله ایرانی
سرپرست تیم کاوش اضطراری محوطه باستانی رستم‌آباد، از کشف گور مردی چهل ساله به همراه ابزار جنگی مربوط به ۳۰۰۰ سال پیش (عصر آهن) خبر داد و گفت: محدوده‌ای که گور‌ها در آن یافت شدند در امتداد بزرگراه رشت ـ. تهران، در حاشیه شرقی دشت رستم‌آباد قرار دارد و به علت اجرای یک پروژه عمرانی در خطر تخریب بود که با توجه به این خطر، تیمی از باستان‌شناسان کاوش اضطراری این محوطه را آغاز کردند.
بیانیه جبهه متحد بلوچستان ایران در مورد سرقت نام