اخبار

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: حمایت از نئولیبرالیسم؛ حمایت از سرکوب کارگران است!
- از تجربە دیگران: چارچوب قانونی برای "اتحادیه های صنفی اتیوپی"
- دیگر کشورها: کانون متحده کارگران کلمبیا - حمله نظامی آمریکا به سوریه را محکوم می کنیم
- دیدار با "لولا دا سیلوا" در زندان
ازجهان کار: شاکله های آیندۀ کار
- یادداشت: افزایش فقر و مضحكه دستمز کارگران در سال 97
- یادداشت منتخب - روز جهانی کارگر، روز اقتدار و اتحاد
- یادداشت منتخب: دیوار تبعیض هم چنان رفیع و افراشته است
از بغض دلتنگی قطره

پناه به شکوفه بهاری بردم

دستم لرزید و چیدم.

نگاه کرد وگفت،

هیهات

هنوز بهار را ندیدم

کجا می بری مرا ؟