احمد پورمندی

احمد پورمندی
2017/2/20 یکشنبه سیاه برای خامنه ای
2016/2/28 در ستایش تهران!
2016/2/22 رای می دهم!
2016/2/21 خطر و مخمصه!
2016/2/12 انتخابات خبرگان و بازی دو قطبی!
2016/1/31 به سردار سپاه!
2016/1/21 در گرامیداشت احمد محسن پور که از میان ما رفت
2016/1/19 ساختار حقوقی و حقیقی قدرت، مانع اصلی لغو نظارت استصوابی
2016/1/11 روز تمام شد!
2015/12/12 چالش های اقتصادی و انتخابات
2015/11/14 انتخابات و مجلس بیهوده خبرگان!
2015/7/13 وقتی " چپو و زور گیری" به سطح سیاست فرا می روید!
2015/6/24 گزینش مستقیم رهبر آتی حق مسلم مردم است
2015/6/23 ییوند با آزادی
2015/3/29 خامنه ای، از شعار تا واقعیت
2015/3/7 خاتمی و بحران جانشینی
2015/2/9 گنجی ،مجرم یا قربانی؟
2015/2/8 سیاهکل
2015/1/24 " اسلام سیاسی" حرفی خیلی کلی و در نتیجه تا حدودی بی معنی است
2015/1/3 نگاهی به بیانیه و مبانی وحدت جمهوریخواهان
2014/3/26 اجرای بی تنازل قانون اساسی
2013/10/24 مبانی مدل راهبردی؛ اجا
2013/9/19 یادی از احمد زیدآبادی و جای خالی او
2013/8/20 این برداشت را ایجاد نکنیم که باید خرابی عالمگیر شود تا مهدی موعود ظهور کند
2013/6/6 جنبش سبز، پیروز انتخابات 92
2013/2/27 در پاسخ به نقد حامد ایرانی و جلیل
2013/2/20 احمد پورمندی :«انتخابات آزاد؛ شعار یا استراتژی؟»
2013/1/1 انتخابات،تداوم بن بست یا فرصتی تازه؟
2012/9/25 در صورت احیای جنبش سبز؛ کشوراز جنگ و تحریم نجات خواهد یافت
2012/7/25 باز هم چه کنیم ؟
2012/4/8 یاد داستی بر کتاب " یاد مانده ها" اثر دکتر ابراهیم محجوبی
2012/3/1 چرا در انتخابات شرکت نمیکنیم؟ گفتگو ویدئویی با ۱۵ تن از کنشگران سیاسی
2012/2/23 آقایان ! از آن روز بترسید!
2012/1/5 رفراندم!
2011/12/27 کارت قرمز
2011/11/23 چه کنیم ؟
2011/11/18 استقلال
2011/10/7 آخرین خاطره
2011/5/29 خاتمی و قرارداد سبز
2011/5/13 با احمد پورمندی در ارتباط با درگیری خامنه ای و احمدی نژاد
2011/4/20 مصاحبه ویدئویی ایران گلوبال با احمد پورمندی در ارتباط با فراخوان مشترک اول ماه
2011/4/12 سخنرانی احمد پورمندی درباره مجاهدین و نظر جمهورخواهان و چپ های دمکرات
2011/4/11 اتحاد جمهوریخواهان ایران و جنبش جمهوری خواهی
2011/3/19 بگذار بسته بماند!
2011/3/2 فایل سخنرانی احمد پورمندی در باره « یک گام به پس» جنبش سبز!
2011/2/15 بروند شرم کنند!
2011/1/18 پاسخی که« پیک نت» از درج آن خودداری کرد!
2011/1/4 تکدرخت کویر_ یادی از احمد زید آبادی و جای خالی او
2010/12/25 در کابل متوجه شدم که، گاه جان آدم ها ارزانتر از بادمجان میشود
2010/8/21 ابوالفضل فاتح : موسوی کوتاه بیاید و رهبری خامنه ای را قبول نماید
2010/6/13 تحریم
2009/6/30 آخرین سلطان
2009/5/22 چرا کروبی؟
2009/5/15 پدیده کروبی
اشتراک در RSS - احمد پورمندی