اخبار

متن سخنرانی در نشست ۷ آوریل ۲۰۱۸ در کلن ـ آلمان
امروز در برابر رژیم اسلامی چند گروه اپوزیسیون وجود دارد. بخشی از اپوزیسیون رژیم اسلامی توتالیتر و ضد دمکرات است هم‌چون سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های سلطنت‌طلب که ادعای آزادی‌خواهی می‌کنند، اما بنا بر طبیعت خویش پس از کسب قدرت سیاسی دوباره در پی بازتولید استبداد در ایران خواهند بود...نیروی چپ ناهمگون است و بخشی از آن چون در پی تحقق دیکتاتوری پرولتاریای لنینی ـ استالینیستی است، از خصلتی ضددمکراتیک برخوردار است
بهتر از هرکس به درد ما مداوا بود او؛
بهترین بابای دنیا بود او
این نشست در روز شنبه، 7 آوریل 2018، در شهر کلن، با شرکت جمع بزرگی از ایرانیان مقیم اروپا برپا شد.... بدون مرکزی ملی برای همآهنگی جنبش های آینده‌ی نزدیک و هدفمند ساختن نافرمانی‌های مدنی جاری و گسترش آنها، مردم و آزادیخواهان کشور به نتایج مطلوب نخواهند رسید
flag_iran_usa
این نامه به مورخهٔ ۶ آوریل ۲۰۱۸ برای پرزیدنت ترامپ، خانم نیکی هیلی و آقایان مایک پمپئو و جان بولتون فرستاده شد. کپیِ آن نیز در اختیارِ نشریاتِ مختلف قرار گرفت.
(+نسخه انگلیسی)
پشتیبانی از زندانی سیاسی قدیمی، ارژنگ داوودی
ما به عنوان بخشی از فعالین مدنی، که باید چشم و گوش هشیار جامعه باشیم، این ستم نابخشودنی بر ارژنگ داوودی را برنمی تابیم وتوجه افکار عمومی را به بیداد گری هایی که در زندان های ایران جریان دارد جلب می کنیم. ما هرگز بر خودمان نمی بخشاییم که در طرف اشتباه تاریخ بایستیم و نسبت به ظلم آشکار و حق کشی مسلمی که نسبت به آقای ارژنگ داوودی و دیگر زندانیان سیاسی صورت می گیرد، ساکت نمی مانیم
امیدواریم پوزش خواهیِ عوامل آن برنامه تلویزیونی و مسئولین حکومتی از مردم عرب خوزستان انجام شود تا هم مردم به هدفِ به حق خود در این اعتراض رسیده باشند و هم شاید التیامی باشد بر یکی دیگر از زخم های ناشی از نابخردی های دستگاه حکومتی .از سویی دیگر زمینه هر نوع گسترش غیر قابل کنترل تشنج در نواحیِ خوزستان از بین برورد و احتمال وارد شدن هر نوع صدمه به هم میهنان عرب ما در این سال جدید منتفی گردد.
یک دیپلمات فرانسوی گفت درباره روابط ریاض و پاریس گفت: «روابط می‌توانند به هر سمتی سوق پیدا کنند اما یک چیز مشخص است و آن اینکه بن سلمان از ترامپ محبت بیشتری دریافت می‌کند تا ماکرون.»
نهادهای غیر دولتی اسپانیا از ۲ سال قبل تاکنون که بحث فروش کشتی های جنگی به عربستان مطرح شده انتقادات شدیدی را علیه این قرارداد ارائه کرده اند چرا که آنها معتقدند ممکن است این کشتی ها در جنگ یمن استفاده شود.
ارتباط دیتاسنتر میزبان وب سایت مرکز ماهر نیز دچار مشکل شده بود که در ساعت ۴ بامداد مشکل رفع شد. همچنین پیش بینی می گردد که با آغاز ساعت کاری سازمان ها، ادارات و شرکت ها، شمار قابل توجهی از این مراکز متوجه وقوع اختلال در سرویس شبکه ی داخلی خود گردند.