اخبار

"برجام" بدفرجام
نظام جمهوری اسلامی ایران در درازای سال های اخیر صدها میلیارد دلار دارایی های معیشتی مردمان ایران را خرج تسلیحات و ماجراجویی های داخلی و خارجی کرده است. می توان گفت: صندوق تأمین اجتماعی کشور تاراج شده است، تا جایی که مستمری بازنشستگان را نمی تواند منظم پرداخت کند. کارگران و کارکنان بخش خصوصی نیز به خاطر عدم پرداختِ بدهی های بانکیِ دولت به آنان ورشکست شده اند
« هفتم آبان »، روز جهانی کورش بزرگ، فرخنده باد
پرهیز کنید از رویارویی با ناسیونالیسم ایرانی. سرنوشت جانشینان اسکندر گجستک، خلیفه‌های بغداد، مغولان خون‌خوار، تیموریان و دیگر مهاجمان و ستیزگران با ناسیونالیسم ایرانی را از یاد نبرید و بدانید که بسیار حقیرتر از آن هستید که با خواست و اراده‌ی ملت ایران به نبرد برخیزید