دیدگاهها

ملاحسنی نمونه ی بارزی از جرثومه ی فساد، آن هم از نوع اسلامی اش بود. حیف شد مرد و مردم شاهد محاکمه ی علنی او در دادگاه های مردمی نشدند
به گفته ی برخی از نمایندگان مجلس، سه تا چهار هزار تن از فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در خارج از کشور زندگی می کنند....پسر و دختر محمدجواد ظریف در آمریکا زاده شده‌ و زندگی می کنند و تابعیت این کشور را دارند....باجناق مجتبی خامنه ای، پسرمعصومه ابتکار، دختر حسین فریدون و بسیاری دیگر از وابستگان مقامات جمهوری اسلامی تبعه و مقیم آمریکا و دیگر کشورهای غربی هستند
«متحدان جنبش زنان ایران در منطقه و جهان»
boniad_pazhouhesh_zanan_IRAN
مکان: ABF, Stockholm ، تاریخ: 8 تا 10 ژوئن 2018
زمان‌بندی برنامه کنفرانس ، هزینه و نحوه پرداخت توضیح داده شده است.
بنیاد پژوهش‌های زنان ایران نهادی است فمینیستی و غیر انتفاعی كه به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.
وظیفه‌ی ما برای وقوع بهترین صورت این فرآیند چیست؟
حتی کسانی که تا یک سال پیش تحریم انتخابات را تخطئه‌می‌کردند و در آخرین انتخابات رئیس جمهور با حرارات تمام مردم را به شرکت در آن فرامی‌خواندند، امروز در تأییدِ افول و فروپاشی نظام از دیگران پیشی‌می‌گیرند، هرچند بعضی از آنان چنان به بازی در چارچوب این نظام عادت‌ کرده‌اند که گاهی همچنان از استفاده‌ی‌ «تاکتیکی از انتخابات های منحصر به دو جناح حاکمیت» دل‌ نمی‌کنند!
mind control with religion
-جان کلام این است، که آیا اساساً هیچ انسانی می تواتد معصوم و مقدس بوده و از گوهر و سرشت دیگری آفریده شده باشد؟
-قرآن هیچ فردی را مقدس نپنداشته و حتّی بر خلاف پندارِغالب متدینان، پیامبررا بشری می داند مثل سایر مردم.
-عدم پاسخگویی حکومت یه نیازهای بنیادی مردم و حقوق شهروندی، آنان درصدد بر می آیند تا مردم را به امور دیگری سرگرم سازند و توجه مردم را به مسئولیت وظیفه ی حاکمیت در قبال آنان دور کنند. لذا وعده بهشت می دهند، فلان امام و امام زاده را باب الحوائج معرفی می نمایند...
پس از به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی، درگيری با شوراهای مستقل كارگری ازچند سو شروع شد. ازگماشتن مأموران و مديران جديد دولتی و تأسيس و تعبيه ی « انجمنها و شوراهای اسلامی»، تا دامن زدن به اختلافات ايدئولوژيك كارگران، تحريك تعصّب دينی، تهديد و ضرب وجرح و حتی قتل فعالان اوليه ی شوراها
کتاب اوستا و سنگ نوشت های دوره هخامنشی و سپس ساسانی مهمترین منابع اولیه ای هستند که واژه اهورا مزدا را ثبت کرده اند. علاوه بر این مفهوم اهورا مزدا به صورت نمادین در دوره باستان بر سنگ ها و یا سکه ها نیز نقش شده است.
در غیاب ما در غرب چه گذشت ؟
تئوری سوسیالیستی
در نیمه دوم قرن بیست، ولی پروفسورهای دانشگاهی خود را با "بحث هستی و زمان " هایدگر، و متون کلاسیک فلسفی سرگرم کننده، مشغول کرده بودند و بجای انتقاد از "روابط اجتماعی" دنبال کشف "حقایق ابدی" میرفتند ، و راستگرایان میگفتند جنبش اعتراضی جوانان چپ را باید با اندیشه های سوررئالیستی واکسینه نمود.
افراد عادی با اضطراب می پرسیدند آیا تئوری سوسیالیستی همان مارکسیسم اصیل و دگماتیسم است؟
مشروعیت به گروگانگیری با دعوت از گروگانگیر
mideast-iran_horo_ebtekar (Vahid Salemi/AP)
معصومه ابتکار یکی از طراحان و شرکت‌کنندگان در حمله به سفارتِ آمریکار در تهران بود. او هرگز از این عمل اظهار ندامت نکرده، با این وجود دولت سوئد به اصرار وزیر خارجه خانم مارگوت والستروم ابتکار را به سوئد دعوت کرده است.
دعوت از معصومه ابتکار ناقض کنوانسیون وین در باب نمایندگی‌های دیپلماتیک و حقوق بشر است. بنابراین ما معتقدیم این عمل را تمام معتقدان به حقوق بشر و دموکراسی باید محکوم کنند.
علی خامنه ای با توجه به تجربه ی رژیم شاه، که به تبعیت از کارتر فضای باز سیاسی به وجود آورد که منجر به انقلاب شد، تحت هیچ شرایطی حاضر نیست فضای باز سیاسی به وجود آید که مردم به حرکت در آیند و انقلابی دیگر خلق کنند....در کشورهای دموکراتیک کارکنان دولت بسیار کم و در عوض بسیار مفید و تنها کارهایی که بخش خصوصی نمی تواند و یا نباید انجام دهد بر عهده ی دولت است و دولت بسیار پاک دست می باشد. اما در حکومت اسلامی کارکنان حکومت بسیار و همه ی کارها تا اندرونی خانه ها به دست حکومت و حکومت سراپا فاسد است