دیدگاهها

پرسش ها شروع شد که‌ چطور وارد شهرداری شدی؟ فعال سیاسی ضدانقلاب حق کار کردن در ادارات نظام را ندارد .... مدتی بعد نامه ی اخراجم از گزینش برپایه ی نامه ی اطلاعات و شهردار آمد که به علت فعالیت سیاسی ضد نظام به کارم خاتمه دهند
نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم. می جنگیم، تا روزی که همه ی شما جنایتکاران محاکمه و مجازات شوید
در مورد جریانات چپ نظیر چریکهای اکثریت یا اتحاد جمهوریخواهان یا حتی آینده نگرهای داخل کشور، جملگی زیر چتر اصلاح طلبی اسلامی قرار دارند و اساساً همه این سالها مواضعشان تابع اصلاح طلبان بوده است. درست است که خیزش 96 به روشنی با حکومت سکولار دموکرات سمتگیری داشت، اما همه نیروهای شناخته شده سیاسی داخل کشور همچنان به نوعی با اسلامگرایی مرتبط هستند و نه با سکولار دموکراسی.
توکویل، که خود از مهد لاییسیته در فرانسه برخاسته بود اما از سکولاریسم در آمریکا حمایت می کرد، بهتر از هر کسی در کتاب های خود معضل لاییسیته و نقطه ضعف روش برخورد برخی کشورهای اروپایی را به مسأله رابطه حکومت و مذهب، توضیح داده است که در مقالات لینک شده در پانویس، به تفصیل بحث شده که چرا لاییسیته روی دیگر سکه جمهوری اسلامی است وقتی می خواهد اين بار دولت برای مذهب تعیین تکلیف کند. متأسفانه برخی در میان چپ و ملیون ایران هنوز این موضوع را درک نکرده اند
چهار سال پیش دوستانی در خارج از کشور عواقب اقدامات مخرب آقای زعیم را که به طرز فاحشی بر گفتارهای افشاگرانه ایشان علیه جمهوری اسلامی می چربد به ایشان تذکر دادند و نوشتند که آنچه برای ارگانهای مسؤل جبهه ملی در داخل و خارج مهم است، صدماتی است که ایشان به اعتماد عمومی نسبت به جبهه ملی وارد می آورد
باز هم دندان خشم خود را در جگر خون شده مان فرو میکنیم، تا روزی که محکمه ها ساخته شود برای دادخواهی هزاران زانیار و رامین و لقمان که در طول چهل سال اخیر اعدام شدند
حمله به کرد و کردستان، حمله یه تک تک شهروندان ایران و تهاجم علیه جامعه ایرانی توسط اسلامگرایان حاکم است. ما باید تمام قد علیه این رژیم درنده خو بپا خیزیم. چراکه این نظام ددمنش و خونخوار اسلامی، راهی جز انقلاب برای ملت ایران باقی نگذاشته و ما نباید از پذیرش این واقعیت بگریزیم!
جنبش سیاسی ایران هنوز پس از سه دهه مبارزه با رژیمی تروریستی تکلیف خود را با تروریسم روشن نکرده است و اینکه هنوز چریکهای فدائی خلق با وجود وداع با تروریسم کماکان نامشان مثل فدائیان اسلام، تداعی کننده توجیه جنایت بخاطر هدف عقیدتی است، نشانگر این واقعیت است که تسویه حساب با تروریسم در جنبش سیاسی ایران هنوز راه زیادی در پیش دارد.
ما بعنوان مردمانی کهن تاریخ و نشسته بر گلوگاه آب، نفت و گاز، هنگامی می توانیم نقش سازنده ای در بنای ایرانی آزاد، مستقل، لائیک دمکراتیک و سوسیال داشته باشیم، که بمثابه نهادی سیاسی اعلام موجودیت کرده، در محیط زیست و کار نهادهای (مهستان های) خودمدیریت لائیک دمکراتیک را ایجاد کنیم و با آگاهی به موقعیت خود و اهداف سیاسی مردمان سززمین های لرنشین و همسو و همراه با اهداف سیاسی آزادیخواهانه، لائیک دمکراتیک و سوسیال ملت ایران، در عمل، غارت آب، نفت و گاز از سرزمین های لرنشین توسط حکومت اسلامی را متوقف کنیم
به آنچه کسانی نظیر دکتر شادی صدر و خانم شادی امین می کنند اگر نمی توانید کمک کنید، ضرر نزنید. امروز برخی هم بنام مسأله زنان در دانشکده های آمریکایی و اروپایی می نشینند و رساله در مورد ناف می نویسند که شاید برای برخی آدمهایی که کارهای دانشگاهی دارند خوب است و بودجه پژوهشی دریافت می کنند و بسیاری از مارکسیستهای اروپایی و آمریکایی دانشگاهی کارشان اینجا همین است؛ اما کارهای آنها با امثال شادی صدر و شادی امین در این وانفسای ایرانیان سیاسی و مدنی در خارج، قابل مقایسه نیست