دیدگاهها


این روزها که ساختار شکننده دولت-ملت یکی پس از دیگری در خاورمیانه یا همان خاور خون چنین سهمناک فرو می ریزد و همدلی فرقه­ای یا عشیرتی جانشین میهن دوستی و منافع ملی گشته ­است، ما ایرانیان در این برزخ تاریخی به حماسه اسفند مصدق بیش­ از پیش نیازمندیم. کیست نداند آنچه امروز در منطقه می گذرد، نتیجه­ ی نادیده گرفتن پیام آرمانی دکتر محمد مصدق در فرآیند دولت-ملت سازی است. نخست وزیر ایران یکی از دولتمردان برجسته ای بود که اعتبار و ارزش "شهروند" شدن و چگونه حافظ منافع ملی شدن را به ما نشان داده است.
وقتي به تاريخ روابط ايران و روس در سال های گذشته دور نظر می افكنيم فورا براي ايرانی ها تركمان چای تداعی می شود و اين كلمه ضرب المثل ماندگاری بر جنايت ها و خيانت ها در ادبيات و فرهنگ و تاريخ ايران جا خوش كرده است. از آن زمان تا حال هر خيانت و جنايتی را با تركمان چای مقايسه می كنند و مثل می زنند. جنايت ها، تعدی ها و تجاوزهای روسیه فقط محدود به تركمان چای نبود و نيست و نخواهد بود
حکومت اسلامی در 40 سال گذشته همواره عاملان اجرائی حوزه سیاسی – اجرائی خود را بلعیده است. وضعیت حکومت اسلامی شباهت زیادی به زندگی برخی از حیوانات و خوردن فرزندان شان دارد.
حدود دو سال پیش مقاله ای دررابطه با فرهنگ و ادیان نوشتم و منتشر کردم. بنظر من هرچه در این زمینه قلم زده شود هنوز هم کم است
نتایج انتخابات ایتالیا بار دیگر اثبات کرد که سیاست های اتخاذ شده در طی یک دهه اخیر اتحادیه اروپایی کاملا شکست خورده است و نیروهای ضدسیستمی از چپ تا راست به میزانی از قدرت در بین رای دهندگان دست یافته اند که می توانند بسیاری از معادلات سنتی را در هم بریزند. این نتیجه حتی فراتر از قاره اروپا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا هم به وضوع با اقبال عمومی جوانان به "برنی سندرز" که با تقلب در حزب دمکرات از رقابت نهایی باز ماند و سپس پیروزی "دونالد ترامپ" خود را نشان داده بود.
اسلامیست صفت مشخصه مجموعه متنوعی از بنیاد گرایان مسلمان است. در زیر این نام از مسلمان های تروریست، سلفی های پارلمانتاریست، امت گرایان انترناسیونالیست تا اسلام گرایانی که بنا به باب روز نقاب سکولار بر چهره زده اند را می توان مشاهده کرد. در ایران امروز همه این عناصر در هیئت حاکمه حضور دارند، و بنا به شرایط و موقعیت های زمانی و مکانی وظایف محوله را بنا به سلیقه و روش خودشان انجام می دهند.
به بهانه دستگیری حسین شیرازی
جریان شیرازی‌ها ملغمه‌ای از نگاه سنتی واپس‌گرا به تشیع و اسلام از یک سو، و مخالفت با ولایت فقیه از پایگاه سنتی از سوی دیگر است. این جریان از شاخه های اسلام سیاسی است و جدایی دین از سیاست را توطئه دشمنان اسلام می داند، اما با جمهوری اسلامی مخالف است زیرا أولا مانع اجرای احکام مذهبی از قبیل قمه زنی و سبّ و لعن سران اهل سنت به عنوان غاصبان حقوق اهل بیت است

"هر انسانی از "سرمایه بشر دوستانه" که منبعی از تمایل ذاتی فرد برای خدمت است برخوردار است. نکته اصلی برای مدیران اینست که چگونه این سرمایه را ازدیاد بخشند یا از کاهش آن جلوگیری نمایند".اشرف نوا به این نتیجه رسیده است که در کنار انواع شناخته شدۀ "سرمایه" مانند سرمایه مالی، سرمایه غیرمنقول، سرمایه ثابت و ... سرمایه دیگری هم وجود دارد که او آن را "سرمایه بشردوستانه" یا "سرمایه خدمت به نوع" نام کرده است. تئوری این استاد پژوهشگر در ژورنال پُرتیراژ "ورکینگ کاپیتال" معرفی شد.
ترجمه و تلخیص: 
عذرا حسینی
این حقیقتی است که ما انسانها بدون آینده زندگی می‌کنیم و جهان امروز بما پیامی جز سکوت و مرگ ، جنگ و زیست در وحشت نمی‌دهد . اما اینهم نیز حقیقتی است که ما نمی‌توانیم این وضعیت را تحمل کنیم . چون می‌دانیم که انسانیت حاصل یک خلاقیت طولانی است و تمامی آنچه را که ارزش زندگی دارد، عشق، ذکاوت و زیبایی، احتیاج به زمان و پختگی دارد.
حکومت اسلامی از لحاظ تناقضات، تضادها و ناسازگاری با زندگی انسان ایرانی اشباع شده است. این گنداب آنچنان غیرقابل تحمل گشته، که هراس از پیامدهای سیاسی – اجتماعی آن، لرزه بر اندام بخشی از دست اندرکاران نظام انداخته است.
درماندگی حکومت اسلامی در برابر جنبش های اعتراضی گرسنگان، بیکاران، مالباختگان، تحقیرشده گان و در کل، جامعه از اسلام سیاسی عبور کرده ایرانی، قابل لاپوشانی است.