دیدگاهها

آنچه امروز تازگی دارد این است که اسلامگرایانِ مکلایی نظیر محمود احمدی نژاد، آخوندهای همکار پیشین خود و مشخصاً برادران لاریجانی را به انگلیسی بودن متهم می کنند.
آقای احمدی نژاد می خواهد دولت موازی تشکیل دهد تا در صورت فوت آیت الله خامنه ای، قدرت را در دست گیرد.
sam_ghandchi
واقعاً مایه تأسف است که ایرانیان مقیم خارج و آنهم کسانیکه خود را صاحب نظر اپوزیسیون می نامند وقتی در اکثر کشورهای غربی که آنها مقیم هستند حتی ازدواج همجنسگرایان به رسمیت شناخته شده، در این عرصه حقوق بشری از مردم عادی ایران در داخل کشور که امکانات آگاه شدنشان بسیار اندک است، واپسگراتر عمل میکنند.
راستش من سخنرانی جناب اقای زیباکلام را در روز دانشجو شنیدم.جدا از شرافت و انسانیتی که در ایشان سراغ داریم ولی حرفهای ایشان از ابتدا تا انتها ،مبتنی بر مغلطه و فاکتهای اشتباه بود که پذیرش آنها ،ما را از حقیقت دور می کند.کلیت بحث ایشان را میتوان درین چند جمله ملاحظه کرد،چرا نباید از روحانی عبور کرد؟چون بدلیل اخلاقی درست نیست.چون در 1400موجب رشد پوپولیسم میشود همانطور که در سال 1384با امدن احمدی نژاد این پوپولیسم بوجود امده بود.
اگر شاهزاده برای سلطنت طلبان موظف به پاسخگویی نیست به خودشان مربوط است، اما امروزه رهبران سیاسی موظف به پاسخگویی هستند. ژورنالیستهای واقعی از سیاستمداران که ادعای رهبری مردم را دارند پاسخگویی در مورد دروغ ها می خواهند. چه شاهزاده رضا پهلوی پاسخ دهد و چه نه، ژورنالیستها موضوع را برای قضاوت مردم ارایه می کنند.
گردهمایی بزرگ هم میهنان بازنشسته و مالباخته در 19 آذر 1396، آزمونی کامیاب از پیوند گروه های گوناگون اجتماعی در دادخواهی از ستم و تباهی رژیم جمهوری اسلامی بود

در این مطلب میخواهیم به گسترش قلمرو جمهوری اسلامی نگاهی بیاندازیم و آینده آنرا تا آنجا که به واقعیت نزدیک باشد به قلم بکشیم.

حالا که چند هفته از این افشاگری تکان‌دهنده گذشته و چیزی تکان نخورده و بر اساس شواهد، چیزی هم تکان نخواهد خورد، مکث پیرامون آن و درنگی در عمق فاجعه، آیینه‌ای به‌دستمان خواهد داد تا در آن، تباهی دین، فساد سیاست و کرختی اخلاق را بهتر ببینیم.
باید از جناب احمدی نژاد، که دستش در همه ی جنایات، سرکوبگری ها، دزدی ها و غارتگری های این رژیم مافیایی آشکار است، پرسید: چرا به کشتار و تجاوزات ننگین گماشتگان سپاه و بسیج در بیدادگاه کهریزک به زنان و جوانان بی دفاع، زبان به دادخواهی و اعتراض نگشودید؟
شناخت این مثال‌ها به ما می‌آموزد که داده‌های نظری را که پیش از وارسی نقادانه، کلیشه‌هایی بیش نخواهند بود، نپذیریم.
پوپر تأکید می کرد که دموکراسی در این نیست که "چه کسی" حکومت کند بلکه در این است که "چگونه" رژیمی قدرت را اعمال می کند.