فرهنگ، هنر و فن‌آوری

در خیابان ها دویدم بهمن پنجاه وهفت؛
حنجره-ی خود را دریدم بهمن پنجاه وهفت؛
شاه فرمود «این صدای انقلاب ملت است»؛
با دوتا گوشم شنیدم بهمن پنجاه وهفت

عیسی؛ پسر مریم یا فرزند خدا؟

عیسی، پیامبر مسیحیان جهان یا پسر خداوند؟ تاریخ تولد، محل تولد و چگونگی تولد او محل مناقشه است٬ مناقشه‌ای تاریخی میان مسیحیان، مسلمانان و یهودیان. در تابوی این هفته، سروش دباغ، پژوهشگر دین و فلسفه، و منصور برجی،‌ کشیش مسیحی ساکن بریتانیا، به همین پرسش‌ها پاسخ می‌دهند.

انتشار از: 

مردی که بنیاد ستم زیر و زبر کرد

من بندهای برده داری را بریدم؛
وان بندگان از بند غم آزاد کردم؛
هر کس به آیین و مرام خویش پابند؛
من مردمان سوته دل را شاد کردم


انتشار از: 
تو ناله کن . من اشک خون می ریزم؛
این بار دیگر حق ملت، حکومت بر خود است؛
ما خود امیر خودیم
برا ی بدن قاچ قاچ شده ی برادر و فرزند کارگرم
"صمد بهرنگی"، یکی از بزرگترین معلمان تروریسم در ایران پیش از بروی کار آمدن "خمینی" و دار و دسته اش، در کتاب" بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری" نوشت:"خایه هایت را می بُرم!"
"صمد بهرنگی"، یکی از بزرگترین معلمان تروریسم در ایران پیش از بروی کار آمدن"خمینی" و دار و دسته اش، در "ماهی سیاه کوچولو" تروریسم امروز آشکار امروز در جامعۀ جهانی را برای ایران آن روز توصیه می کرد و نوشت:"ماهی سیاه کوچولو خنجری در دست شکم مرغ ماهی خوار را پاره کرد"(نقل به مضمون)
که نتیجه بگیرد: