بهنام چنگائی

2017/3/29 دوست و دشمن رژیم و انتخابات آقایش
2017/3/18 نوروز و راه بهاران
2017/3/13 جشن چهارشنبه سوری ما
2017/3/12 نبودِ نان و فقدان ِوجدان
2017/3/5 زن، زمین بازی سرمایه و دین
2017/2/27 گفتمان انسانی نه اسلامی
2017/2/18 فاز انقلاب سیاسی اقتصادی
2017/2/7 " آرزوی پایان شب، در روز 22 بهمن"
2017/2/5 گذر از رژیم، نه با تأسی به امپریالیسم
2017/1/30 چپ، سرمایه و مذهب
2017/1/14 سرنگونی یا توهم به سربراهی رژیم؟
2017/1/8 آقا و کشتن هاشمی رفسنجانی
2017/1/4 زبانِ دیانت، قومیت و ثروت
2016/12/28 گورپناهان
2016/12/26 خلاء چپ در جهان راست
2016/12/18 پردازش زور خدایان یا زدایش رنج مردمان؟
2016/11/26 فیدل، خاموشی شمع شبانِ انسان
2016/11/26 ترفند واهی به فارسگرائی
2016/11/18 کارگر، و ریای شیخ و شاه
2016/11/11 شدت تضاد طبقاتی در آمریکا
2016/11/5 دشمنی اردوغان با سکولاریسم
2016/10/30 تپش شعور یا احساس؟
2016/10/22 قاری آقا، و ترسِ تارِ مو
2016/10/18 فقر، محرم و ریاورزان
2016/10/8 عدل علی و چپاول های ولی؟
2016/10/1 زن ستیزیِ رژیمِ اعدام
2016/9/19 رودرروئی ملیِ ملیت ها
2016/9/8 صیغه، تف سربالا
2016/8/29 روح خدا آمد
2016/8/29 کمُدی نوژه در ساختارِ خودسر
2016/8/22 فقرها و پوپولیسم شیخ و شاه
2016/8/11 گستره سیاست خونین اسلامی
2016/7/21 راه خودکامگی تا ویرانگی
2016/7/18 آینده بی فردای ترکیه
2016/7/12 هنگامه ی پیدایش رنسانس اسلامی
2016/6/29 مذهب زاده ها دشمن عظیم زاده ها
2016/6/1 نه، خدایتان کارگر نبود و نیست
2016/4/27 کارگر، ای سزاوارِ ارزشِ انسان
2016/4/20 سرقت نان کارگر با اصل و اصلاح مذهب
2016/4/5 چرائی ِسندرز و بی هنجاری سرمایه
2016/3/26 ترور مذهبی و نقش غرب در آن
2016/3/17 بهار ِآزادی ما خواهدآمد
2016/3/4 آری، مادرم خدای من است
2016/2/28 روز از نو، زور از نو
2016/2/22 ملُکِ شیعه آباد و انتخاباتش
2016/2/16 مذهب، ملت، نژاد و انتخابات
2016/2/1 انتخابِ جدائی دین از دولت
2016/1/17 مرگِ 37 ساله ی گفتمان
2016/1/4 زور و اراده ی آزاد
2016/1/3 مادر بهکیش
2015/12/16 رابطه ی فقر با تروریسم
2015/12/1 پناهجویان و زمستان
2015/11/27 رل ناتو و آمریکا در ترورها
2015/11/20 تبعیض و منطق جامعه رنگین
2015/11/11 کندن فتیله ی شوینیسم
2015/11/9 فصل زدودن قسم ها و...!
2015/10/25 تهدید غرب و بازتاب آن
2015/10/8 رها، از امپریالیسم آمریکا
2015/10/1 سقفِ بُردباری ِثروت و محنت ِفقر
2015/9/15 خواست کالبدشکافی چه شد؟
2015/9/12 ترس رژیم از توافق اتمی
2015/9/7 بازتاب امپریالیسم آمریکا
2015/9/5 مرگِ بی سروسامانان
2015/8/24 مدیترانه ها و مرگِ در راهِ غرب
2015/8/21 آرایشگاه راست با قیچی چپ
2015/8/5 اردوغان، اراده ی آک پارتی
2015/7/28 سکولاریزم، نان و دمکراسی 2 و 3
2015/7/19 دام اتمی و طمع رژیم ها
2015/7/15 نرمش ناجوانمردانه
2015/7/11 سکولاریزم، نان و دمکراسی 1
2015/6/27 در سنگر هر رفرم برای انقلاب
2015/6/22 به برگزارکنندگان گرامی گنگره ی سوم سکولار دمکراسی
2015/6/13 حقوق بشر و رسالتِ قضا و جزا
2015/6/1 گورگاه ها و شکنجه شادمانی
2015/5/25 خرم آباد، و حق پایکوبی
2015/5/20 فریاد نسرین ها و نرگس ها باشیم
2015/5/8 دیروز ریحانه امروز فریناز
2015/5/7 سیاستِ مذهب، محفل و مسلک
2015/4/25 خدا کارگر نبود
2015/4/23 بورژوازی سپاهی و راه کارگران
2015/4/11 هوی و هوس تازه رژیم
2015/3/30 هدف آمریکا در میان دو قطب مذهبی
2015/3/24 یادگارِ مظلومانه فرخنده
2015/3/19 با نوروز و بهار هستی
2015/3/16 چهارشنبه سوری و دشمنانش
2015/3/11 مرز اختلاف ها و ائتلاف ها
2015/3/7 هستی زاده ی مادر
2015/3/3 انتخاب روسری یا توسری
2015/2/26 همبستگی با ملت ها، سنت ها و عقاید 1 و 2
2015/2/15 دشمنی لیبرالیسم با سوسیالیسم
2015/2/11 طاق و ساق ِشکسته ی شب
2015/2/2 نبرد با بنیادگرائی سرمایه سالار
2015/1/27 کوبانی و جامه ی پیروزی
2015/1/23 پاسخ به پرسش های ایران گلوبال
2015/1/20 دزدان نان و دشمنان آزادی
2015/1/11 یکباره نمی شود شارلی شد
2015/1/9 در سوگ با شارلی ابدو
2015/1/5 روحانی و تناقض های دولت مذهبی اش
2014/12/28 شاد و پُرامید همراه با سال نو مسیحی
2014/12/22 شبِ یلدای شبکورِ قهر
2014/12/19 فردا، در پژواک پای بیداری گرسنگان
2014/12/6 چالش و پرسشی به چگونگی گذر از استبداد
2014/12/1 رژیم، ترور آزادی و رل روزنامه نگاری
2014/11/26 راه چپ، در گردنه های تند کمر شکن
2014/11/12 روحانیت، امپریالیسم و سرقتِ نان ما
2014/11/2 انسان، اسلام و آثارِ دروغ
2014/10/27 رژیم تبیعض، ریحانه را کشت و چرا؟
2014/10/22 زنان، طعمه های آتش اسید و اسیرِ ولایت
2014/10/19 تجزیه یا کشف راه و ظرف همبستگی؟
2014/10/11 انسان و باور او
2014/10/7 کوهِ غروری، کوبانی
2014/10/1 بحران و خواری رژیم شیعه در جنگِ آرمانی
2014/9/21 کوبانی و درندگانِ روایتگرِ خدا
2014/9/12 امپریالیسم آمریکا و تجربه سوخته ی 11 سپتامبر
2014/9/2 خمینی، داعش یکم و کشتارهای دهه 60 او
2014/8/27 چشم انداز رنسانس یا مرگِ فردای خاورمیانه
2014/8/20 سیمین، چلچراغِ فروغ در دلِ شب
2014/8/15 تحلیلِ مارکسی در تبین تناقضات سیاسی
2014/8/7 ای کاش بال پروازی بود
2014/8/6 تعهد چپ به تعدیل، تغییر و تحولات زندگی
2014/7/30 فدرالیزم، دشمنی ها و کشتارهای جهانی
2014/7/24 کدام جنگ؟ این جنایت علیه بشریت است!
2014/7/17 اسرائیل و سنگ پران ها و فرصت نسل کشی
2014/7/12 زبان بمب و زندانیان غزه!
2014/7/11 کدام راه، رها از فرقه ها و به سوی نان و آزادی ست
2014/7/4 اهرم و بازتاب رسانه ها در تحریف حقوق نوع بشر
2014/6/23 داعش و جنگ نئولیبرالیستی آمریکا در منطقه
2014/6/9 خلاء و ضرورت وجود جامعه سیاسی چند قطبی ـ پایانی
2014/5/30 خلاء و ضرورت وجود جامعه سیاسی چند قطبی ـ بخش 3
2014/5/24 خلاء و ضرورت وجود جامعه سیاسی چند قطبی ـ بخش دو
2014/5/12 خلاء و ضرورت وجود جامعه سیاسی و چند قطبی
2014/4/28 به پاس و گرامیداشت یکم ماه می روز جهانی کارگر آری: حسن روحانی نیز به کارگر
2014/4/24 کارگرِ گرسنه و دکانِ خدا پناه
2014/4/20 واقعیت فقر و فاقه موجود و گواه تاریخ بر آن ـ برای روز همبستگی کارگران
2014/4/10 کلاه ولایت بر سر سرخوردگی های سیاست اش
2014/4/1 سیزده بدر و آغوش گشوده ی بهار
2014/3/26 جنگ مذاهب و اعدام قربانیان بی گناه
2014/3/19 نوروز و بی نوروزانمان را دریابیم
2014/3/16 رزم و بزم چهارشنبه سوری و ولایتِ عزا
2014/3/6 چالش 8 مارس بر بی حقوقی زن در اسلام

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - بهنام چنگائی