مقالات کاربران

مردم با خرد ما خوب می دانند که تماشای اعدام در ملا عام، راهی است برای گشایش مشکلات، یک چیزی تو مایه های آجیل مشکل گشاد !! اما ترکاندن لاو و ماچ در انظار عمومی به ویژه، فعل قبیحه ای است که از هیچ انسان مومن و ایمان داری، چه واقعی و چه مجازی سرنمی زند. این داستان عروسک های خیمه شب بازی نیست، داستان مترسک های سرجالیز است.
اگر خدا هست، ضرورتن ارباب مطلق ابر وجود و جاودانی است و اگر چنان اربابی باشد، انسان تنها یک برده است.
آنهائیکه خطر سوریه‌ای و یا لیبیائی شدن کشور را قبول ندارند، و یا دستکم میگیرند، باید در صورت چنین رویدادی مسئولیت خود دربرابر مردم، کشور، و تاریخ را نیز قبول کنند.
پیش بینی‌ می شود که در سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹)، آمریکا، روسیه، ژاپن و آلمان غربی، چار کشور برتر صنعتی در جهان باشند. گمان می کنید کدام کشور شماره ی پنجم خواهد بود ؟
پاول دورف بنیانگزار و مالک پیام رسان تلگرام، در گفتگویی که با داشته است، به تازگی خبری را منتشر کرده که حکایت از رشوه دادن رژیم از سوی یکی از مزدوران خود به نام جهرمی وزیر ارتباطات رژیم، دارد.
یـادداشـت های شـــــبانه
در شعارهای خیزش های ناگهانی نمی توان و نباید زیاد باریک شد و ریزبینی کرد و آن ها را نمادِ خواسته های همگانی و یا نویدبخشِ آینده دانست. این خیزش ها از پایان خطِ امید، آغاز می شود و ناگزیری، ویژگی بنیادی آن هاست. در ناگزیری نیز، گریز از بایدها و شاید های خِرَدپذیر و تاریخمند دشوار است. از اینرو، آنچه در رویدادهای ناگهانی اجتماعی رخ می دهد را نمی توان، بازتابِ خِرَد جمعی دانست. ...
ادعای انگیزه‌های اقتصادی در پیدایش جنبش‌های خودجوش اعتراضی با واقعییات اقتصادی ایران هم‌خوانی ندارد، زیرا در نیمی از کشورهای جهان وضعیت اقتصادی بسیار بدتر از ایران است و در این کشورها نه جنبش‌های خودجوش وجود دارند و نه جٌو انقلابی. در عوض رخدادهای ایران آشکار می‌سازند که رژیم ولایت فقیه با بحرانی چند لایه روبه‌رو است که در این نوشتار آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در پیشگفتار « رساله دربارۀ سه شیاد» یادآور شده بودم که فقط بخشی از پیشگفتارها را همراه با خود کتاب منتشر می کنم و بقیۀ فرازهای آن را جداگانه منتشر خواهم کرد. در اینجا نوشته هایم را در سه بخش تنظیم کرده ام. بخش دوم همان بخشی ست که همراه با کتاب منتشر شده، در نتیجه، آنانی که این بخش را در پیشگفتار خود کتاب خوانده اند نیاز به بازخوانی آن ندارند.
افشاگری از کارشکنی چینی در عملیات نجات توسط کلاه سبزها

این حادثه بیش از ۸۰۰۰ مایل دورتر از مرزهای دریایی کشورمان اتفاق افتاد.