مقالات کاربران

از آنجا که همه منابع خبری، ادعای صداقت و حق نمایی دارند و همیشه سعی می كنند شواهد صدقی برای خبر خود بیاورند، مصداق های دروغگوییِ علنی در رسانه ها و مطبوعات براحتی آشكار نیستند و تنها با دقت های خاص و مقایسات خبری میتوان انحراف و دروغ پردازی آنها را فاش کرد
مجاهدین بار دیگر این شکست بزرگ خود را با شهیدسازی و دروغ پردازی "پیروزی بزرگ" کە در فکر تسخیر آینده قدرت سیاسی در ایران بودند در بوق و کرنا کرد. اما در واقع مجاهدین خلق بیشترین نیروهای خود را از دست داد چون این سازمان برایش مهم این است کە در تبلیغات خارج از کشورش عکس هزاران شهیدش را بە نمایش بگذارد.
شناسایی مردوران رژیم در سازمان اطلاعات موازی استان گیلان "سازمان اطلاعات موازی "ساخته و پرداخته رهبر ایران، فرماندهان سپاه، مدیران ارشد اداره اطلاعات و دادگستری کل کشور است، که برای چنگ انداختن به تمام حوزه های اجتماعی، سیاسی و امنیتی خیز برداشته اند. اطلاعات موازی با فرمان خامنه ای تحت عنوان مبارزه با "براندازی نرم"سراغ فعالان سیاسی و مدنی رفت.نیروهای ملی ـ مذهبی نخستین قربانیان اطلاعات موازی بودند. تشکیل سازمان موازی، مغایر قوانین کشور ما بود
عدم آمادگی ایران و امریکا برای مهندسی یک «چانه‌زنی بزرگ»
گروه سیاست خارجی ترامپ اما قطعاً درک پیچیده‌تر و دیگری از ترکیب مخالفت و مقاومت تهران دارند که به شکلی تاریخی و سنتی منجر به ممانعت از دیپلماسی دوجانبه شده است. درحالی‌که جان بولتون مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه مایک پامپئو هر دو از افراط‌گرایی گذشته در مورد تغییر رژیم خود را بری نشان می‌دهند، بیانات آن‌ها حاکی از شروط گسترده است که نشان از پیش‌شرط‌هایی برای امکان گفت وگوی مستقیم واشنگتن و تهران دارد... .
اگر مقامات ایران تصمیم به بهره‌برداری از اشتاق شدید ترامپ برای نشست‌های رده‌بالا و آزمون ..
هزاران زندانی سیاسی که اکثر آن ها قبلاً محاکمه شده و حکم زندان داشتند و دوران محکومیت خود را می گذراندند یا محکومیت شان تمام شده و منتظر آزادی از زندان بودند، در دادگاه های چند دقیقه‌ای تفتیش عقاید و بدون اطلاع زندانی و خانواده‌های آن‌ها، ناعادلانه به مرگ محکوم شدند. هر روز صدها زندانی به طور گروهی اعدام شدند و در گورهای دسته جمعی بی نام و نشان در تهران در گورستان خاوران و دیگر مکان های ناشناخته، و در سایر شهرها در مکان های نامعلوم، به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانوده ها دفن شدند.
تنها با امکان آزادی، صلح، برابری و دیگردوستی( شامل همه مخلوقات) و تکثر و تنوع موجود در عالم را به رسمیت شناختن است که همه ی ما چون مسیح خواهیم توانست بانفسِ مسیحایی خود جهان را حیات دگرباره بخشیم و قائم به قسط، عدالت، آزادی و برابری گردیده و منجی ارزشهای انسانی و صلح و مهر و همبستگی همه با هم گردیم، نه با استبدادورزی، جنگ و تفرقه و تنش زایی وخشونت گستری، براستی منجی خودمانیم.
امروز دیگر کسی تردید ندارد که خواست عموم مردم ایران، چه در داخل و چه در خارج کشور، تغییر رژیم است۰ سرنگونی جمهوری اسلامی که روزگاری نه چندان دور تنها شعار گروه های برانداز همچون سازمان مجاهدین خلق به شمار می آمد، امروزه خواسته ای فراگیر و سراسری شده است۰دلیل اصلی این تغییر رویکرد را باید در خیزش های سراسری مردمی که از دی ماه ۱۳۹۶ آغاز شد جست و جو کرد۰ در خصوص شیوه ی تحقق تغییر رژیم اما در جامعه ی ایرانی دو رهیافت متمایز به چشم می خورد۰
خشونت بر حسب ماهیت آن به چهار نوع خشونت جسمی، جنسی، روانی و اجتماعی تقسیم شده است. از سوی دیگر خشونت برحسب طرف های درگیر آن به سه نوع خشونت نسبت به خود، بینِ فردی و جمعی تقسیم می شود. از جهت دامنه خشونت هم می شود آن را به سه دسته خشونت علیه خود (خودکشی یا خودزنی و از نظر من خیلی از مشکلات اجتماعی چون اعتیاد یا شیوع بیماری های روانی)، خشونت بینِ فردی (از همسر آزاری تا ضرب و شتم خیابانی) و خشونت گروهی (خشونت یک گروه بزرگ یا دولت در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) تقسیم کرد.
مهمترین ارکان عملیات دوران گذار
لازمه به نتیجه رسیدن اصلاحات ساختاری آماده سازی جامعه از لحاط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. مهمترین ارکان عملیات دوران گذار عبارت است از ارتقای آگاهی عمومی، تقویت جامعه مدنی، و مقاومت مدنی. این سه همزمان می تواند پیش برود.اصلاحات ساختاری برای نیل به مقصود خود از «هر طریق مجاز اخلاقی» مسالمت آمیزی اعم از انتخابات، همه پرسی، مقاومت مدنی، تظاهرات و اعتصابات استفاده می کند. هرگز به خشونت آغاز نمی کند، اما مجاز به دفاع شخصی متعارف در برابر سرکوب خشن است