مقالات کاربران

تبصره ی ماده ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حق انتخاب وکیل را در برخی جرایم به طور کلی زیر سؤال برده است....قوه قضائیه ی جمهوری اسلامی در اجرای تبصره ی ماده ی 48 قانون آیین دادرسی کیفری، بیست وکیل را بدون دلیل به بیش از بیست هزار وکیل در کانون وکلای مرکز ترجیح داده است، حال آنکه برابر اسناد بین المللی حقوق بشری، قانون اساسی و قوانین عادی ایران، هرگونه تبعیص ممنوع است .
خبرتلخ اعدام عجولانه محمد ثلاث

امیدوارم دانشجویان و مطلعان حقوق دو ناحیه دیگر را مستند کنند: یکی تلقی زمامداران از قانون، علم حقوق و شرع، و دیگری نسبت قضاوت با سیاست و مقامات عالیه سیاسی. در جمهوری اسلامی نه تنها عدالت قضایی مستقر نیست بلکه احساس عدم عدالت از فقدان عدالت هم بیشتر است. از جمله اسبابی که جمهوری اسلامی را اصلاح ناپذیر نشان می دهد قوه قضائیه آن است. تا وضعیت دادگستری به سامان نشود ما رنگ اصلاح را در کشور نخواهیم دید.برای آشنائی با عمق دادگستری جمهوری اسلامی کافی است نیم نگاهی به دادسرای انتظامی قضات بیندازیم.
سید محمد حسن حسینی
با شناختی که من از سران رژیم ایران دارم آنها نهایتا مجبور می شوند برای بار دیگر نرمش قهرمانانه داشته باشند و به شروط ترامپ تن دهند تا بدین سیاق سیطره خود را بر ملت ایران حفظ کنند!
jalal_ijadi
فلسفه دانش حقیقت است.
از گفته ارسطو میتوان نتیجه گرفت که فلسفه ما را بسوی حقیقت سوق میدهد زیرا پرسشگری و قانع نبودن راهی برای رفتن به عمق است. واقعیت معادل حقیقت نیست. علم ما را به پدیدار شدن واقعیت کمک میرساند زیرا واقعیت پیچیده است و توسط عوامل بسیار گوناگون و تغییریابنده تاثیر پذیرفته است.
برخی دوستان که در گذشته مقامی در رژیم اسلامی بوده اند و به اپوزیسیون پیوسته اند، امروز درک درستی از سیاستگذاری از زاویه اپوزیسیون ندارند، و مانند گذشته که دیپلمات یا نماینده مجلس برای پیاده کردن سیاستهای رژیم بودند، عمل می کنند.
حالا باید با احتیاط چشم ها را باز کرد و در انتظار بود تا ببینیم سهم ایران از این تحولات بین المللی چه خواهد بود. هیچ ایرانی مسئولی خواهان این نیست که وضعیت مردم ایران از شرایط فعلی بدتر بشود. خصوصا کسی خواهان آن نیست که وضعیت امنیتی منطقه و ایران با دخالت های بین المللی با وخامت بیشتر روبرو گردد.

امروز نامه ای از سوی 100 تن از حامیان اصلاح طلبان خطاب به حجت الاسلام محمد خاتمی با عنوان کردن ضرورت اصلاح اصلاحات (1)، و با هدف آماده سازی مردم برای انتخابات بعدی و البته در پی برخورد سرد مردم با سالگرد دوم خرداد 1397 که سه هفته پیش بود، منتشر شده است .