رضا حسین بر

2018/5/23 ایران یک مجمع الجزایر پراکنده است و هر ایرانی یک جزیره مستقل
2018/1/28 حق آزادی اعتراض بخشی از حق آزادی بیان است. قابل توجه معترضین به تلویزیون کلمه
2018/1/10 ‫مصاحبه با حسن شریعتمداری، رضا حسین بر، امهتدی و بنی طرف: وی
2018/1/4 ‫لطفا پتیشن پشتیبانی از تغییر رژیم در ایران را امضا و پخش کنید
2017/12/30 راهنمایی های زیر برای مبارزان بسیار ضروری است:
2017/11/15 چه کار کردیم که اینطور شدیم؟
2017/10/18 یک کردستان مسقل میتواند تنها متحد ایران در جهان باشد
2017/10/3 ‫مناظره حسین بر با زیبا کلام در باره نظام ریاستی یا پارلمان
2017/8/22 ‫بلاخره ایران فارسستان شد
2017/8/8 نقش بی بی سی، رایو فردا و صدای امریکا در تباهی ایران
2017/7/24 ۵۱۵ سال سنی کشی، فحاشی و اتهام زنی و هنوز طلبکار
2017/7/20 اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال در مورد پاک شویی قومی
2017/4/30 بر گوسفند لازم است که به قصاب رای بدهد
2017/2/21 ‫ ۵ ملیون مرکز نشین برای متمدن کردن مردمان جنوب ایران ا عزام میگردد
2017/2/19 ‫قیام عربهای اهوازی و مفهوم ملت یکپارچه
2017/2/6 آیا ترامپ هیچ غلطی نمیتواند بکند؟‬
2016/10/13 ‫ما چه میخواهیم؟‬
2016/10/6 ‫مصاحبه دکتر نوری زاده با رضا حسین بر در باره سفر حج
2016/3/23 سکوت در مقابل کشتار دسته جمعی ( جنوساید) مردم بلوچ جنایت است
2016/2/10 ‫فارس ها مالکیت تشیع را از دست ترک ها و عربها خارج کردند. ‬‬
2016/1/15 مقایسه رفتار ها و اخلاقیات جمهوری اسلامی و حاکمان عربستان سعودی
2016/1/3 ‫جنگ شیعه و سنی به تجزیه ایران خواهد انجامید؟
2015/12/28 سیاست جدید روسیه به طرفداری از کرد ها
2015/12/17 ما جمهوری اسلامی را تبدیل به قاتل کردیم
2015/7/13 استفاده رژیم از ۱۵ زندانی برای مخالفت با حقوق ملیت ها در بی بی سی
2015/5/19 ‫ایران مهمتر است یا تشیع؟ رضا حسین بر
2015/5/5 آیا ملیت ها دشمنان ایران هستند؟ رضا حسین بر
2015/4/29 ‫چرا فدرالیسم و چه نوعی برای ایران لازم است؟ رضا حسین بر
2015/4/22 ‫آیا ایرانی ها عاقل هستند؟ رضا حسین بر
2015/4/14 نقش روشنفکران در تخریب ایران، رضا حسین بر
2015/4/6 ‫آیا ایران را تجزیه میکنند؟ بخش ۲، نظر من ،رضا حسين بر
2015/4/1 ‫آیا ایران را تجزیه میکنند؟ برنامه ای از رضا حسین بر
2015/3/24 امپریالیسم شیعه باعث تجزیه ایران میگردد، رضا حسین بر
2015/3/17 ‫ایران چه شد و چه میتوانست بشود؟ رضا حسین بر ، ۱۷.۳.۱۵
2015/3/10 ‫چرا از شیعه گری باید انتقاد کرد؟ رضا حسین بر
2015/3/8 ‫مصاحبه باشکوه میرزادگی، بهیه جیلانی، منصور اسانلو و حسین بر
2015/3/3 ‫چرا ایرانی ها تنبل شده‌اند؟ رضا حسین بر
2015/2/24 ‫‫در باره ضریب هوشی ایرانی ها و ترک ها، رضا حسین بر
2015/2/17 ‫چرا ضریب هوشی ترک ها از ایرانی ها بالاتر است؟
2015/2/14 ‫چرا نخبگان در ایران کشته میشوند؟ رضا حسین بر
2015/2/10 ‫چرا بدترین ها بر ایران حکومت میکنند؟ رضا حسین بر
2015/2/3 ‫خلقیات ما ایرانیان دلیل عقب ماندن ایران
2015/1/26 ‫انقلاب از مردم چه ساخت؟ برنامه ای از رضا حسین بر
2015/1/19 ‫چرا من بعنوان یک بلوچ مثل یک شیعه فکر نمیکنم؟
2015/1/12 اگر در ایران انقلاب نمیشد چه میشد؟ برنامه ای از رضا حسین بر
2015/1/5 ‫اگر ایران شیعه نمیشد، چه میشد؟، برنامه ای از رضا حسین بر